Strona główna
opoka.org.pl
2017-07-18 22:00
KSM Diecezji Drohiczyńskiej

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”.

Autor/źródło: www.mlodzidlasrodowiska.pl

Inicjatywa zrodziła się w Diecezji Drohiczyńskiej a swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

W ramach projektu KSM proponuje: 

- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej,

- Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzekach,

- Warsztaty dla rodzin mających dzieci w edukacji domowej,

- Kurs Trenerów Ekologii i Ochrony Środowiska dla nauczycieli i liderów środowisk młodzieżowych,

- Ekologiczna Pielgrzymka – Edukacja w Drodze,

- Zintegrowana Platforma Cyfrowej Edukacji Ekologicznej (połączenie platformy informacyjno - promocyjnej z platformą edukacyjną (funkcjonującą w formule e-learning)

- przyrodniczy biuletyn elektroniczny

- eventy, spotkania informacyjne, szkoleniowe i konferencje,


    Dzieci i młodzieży z obszarów chronionych z całej Polski zaproszone są do udziału w konkursach:

- Dziecięce Porady na Dorosłych Odpady – konkurs na wykonanie instrukcji segregowania odpadów,

- Energiczna Maskotka – konkurs na projekt maskotki promującej energię odnawialną,

- Energia Drzemie w Komiksie – konkurs na komiks o energii odnawialnej,

- Zatrzymane w Kadrze – konkurs fotograficzny inspirowany polskimi rzekami dotyczące zagadnień ekologicznych.

    Zwieńczeniem projektu będzie ogólnopolska konferencja pod hasłem „Naturalnie... Polska”.

    Działania te służyć mają realizacji strategicznego celu projektu, którym jest wzmocnienie narzędzi, służących ochronie przyrody, poprzez aktywną edukację na rzecz budowania potencjału i integracji grup oraz środowisk mających znaczący wpływ na przyrodę. Cele drohiczyńskiej młodzieży, to również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat ochrony przyrody, jak też o obowiązkach i prawach społeczeństwa w tym zakresie oraz aktywizacja uczestników projektu. 

    Projekt obejmuje swym zasięgiem całą Polskę, tj. wszystkie obszary chronione, bez względu na formę i zakres tej ochrony. Poszczególne działania związane z realizacją projektu będą realizowane w oparciu o dane i bazę dwóch najbliższych nam obszarów „Natura 2000”, tj. Puszczy Białej i Puszczy Białowieskiej. Ponadto w zakresie zainteresowania projektu są też następujące obszary chronione: Dolina Dolnego Bugu, Ostoja Nadbużańska, Dolina Liwca, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Kostrzynia, leżące na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

    Drohiczyńska młodzież swoje działania kieruje do społeczności lokalnych obszarów chronionych, zaś bezpośrednimi uczestnikami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna w wieku 7 - 19 lat, w tym uczniowie objęci edukacją domową, oraz studenci, edukatorzy domowi, nauczyciele i wykładowcy akademiccy. Do projektu zaproszeni są przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród ekologicznych, członkowie innych organizacji pozarządowych i samorządowych oraz wszystkich zainteresowani ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. W pierwszej kolejności działaniami objęci będą mieszkańcy obszarów Natura 2000 czy innych obszarów chronionych lub w jakiś sposób z nimi powiązane. 

   Jest to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

    Więcej informacji: www.mlodzidlasrodowiska.pl  oraz www.ksm-drohiczyn.pl 


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy