Strona główna
opoka.org.pl
2017-07-11 09:26
dr Marek Sobisz

Program Współpracy Transgranicznej

10 lipca w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim rozpoczęta została Letnia Akademia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Autor/źródło: Marek Sobisz

Spotkanie rozpoczął gospodarz, ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, który przywitał zebranych gości: ks. bpa Antoniego Dydycza – biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej, Marię Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Tomasza Jędrzejewskiego – zastępcę Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina, Agnieszkę Ćwikłę – specjalistę do spraw komunikacji w tymże programie oraz ks. kan. dra Romualda Koska, proboszcza parafii poklasztornej w Węgrowie. Ksiądz Biskup wyraził radość, że po raz kolejny dzieci zza wschodniej granicy goszczą na terenie diecezji, podkreślił, że tego rodzaju inicjatywy są szczególnie ważne, bowiem dzieci i młodzież mogą się wzajemnie poznawać, swoje kultury, zwyczaje i obyczaje. Głos zabrała również Maria Koc, która podkreśliła wymiar wzajemnej integracji w kształtowaniu osobowości, pomiędzy uczestnikami Akademii pochodzącymi z różnych krajów. W imieniu wszystkich zebranych Wicemarszałek Senatu RP złożyła życzenia ks. bp. Antoniemu Dydyczowi, który tego dnia obchodził 23 rocznicę sakry biskupiej i ingresu do drohiczyńskiej Katedry.

Letnia Akademia jest spotkaniem młodzieży z Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Dzięki starannie przemyślanemu programowi bogatemu we wspólne zabawy oraz konkursy pozwala na integrację młodzieży polskiej , białoruskiej oraz ukraińskiej. Poprzez wspólną zabawę uczestnicy będą mieli okazję na wzajemne  poznanie kultur. Dzieci będą mogły spędzić ciekawe i bezpieczne wakacje poznając zwyczaje, kulturę oraz język kraju sąsiada.

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest to jeden z czternastu programów realizowanych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Skupia się na inwestycjach w zakresie promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, bezpieczeństwa, dostępności transportowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także  infrastruktury granicznej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pbu2020.eu/pl


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy