Strona główna
opoka.org.pl
2016-11-19 07:27
ek / Radio Watykańskie

Franciszek: „salus animarum” najważniejszą zasadą duszpasterską

„Salus animarum”, czyli zbawienie duszy jest najwyższym dobrem. jakim trzeba się kierować w praktyce duszpasterskiej.

Autor/źródło: Mazur/episkopat.pl

Wypełnianie spoczywającego na biskupach «munus docendi» [zadanie nauczania] ma na celu aktualizację orędzia Jezusa. Inkulturacja Ewangelii bazuje właśnie na tej zasadzie, która widzi złączone wierność ewangelicznemu przesłaniu oraz jego zrozumienie i przetłumaczenie na dane czasy. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z biskupami z całego świata uczestniczącymi w kursie o nowym procesie małżeńskim zorganizowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. Ojciec Święty odwiedził ich dziś wieczorem.

Papież przypomniał słowa Pawła VI z „Evangelii nuntiandi”, który zachęcał do ewangelizowania nie w sposób powierzchowny, ale do wejścia w konkret sytuacji i ludzi: „Należy ewangelizować i to nie od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz, od centrum życiowego i korzeni życia wychodząc od osoby ludzkiej i zawsze zwracając się do relacji między osobami oraz do ich łączności z Bogiem”. W tym kontekście Franciszek podkreślił, że właśnie troska o człowieka jest motywem teologicznym i eklezjalnym tego kursu dla biskupów. Przypomniał im, że właśnie zdrowie duszy - «salus animarum» - musi być ostatecznym celem wszelkich działań duszpasterskich.


Franciszek odniósł się też do kwestii praktycznych związanych z procesem małżeńskim. Wskazał, że należy usunąć wszelkie przeszkody o charakterze światowym, które utrudniają służbę zbawieniu dusz, poprzez utrudniony dostęp dla wielu wiernych do sądów kościelnych. „Kwestie ekonomiczne czy organizacyjne nie mogą stanowić przeszkody na drodze kanonicznej weryfikacji ważności małżeństwa” – podkreślił Papież.


Wskazał, że w optyce zdrowej relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem prawo Kościoła musi zachować fundamentalną zasadę «salus animarum». „Trybunały kościelne są powołane do bycia namacalnym znakiem posługi służebnej w odniesieniu do tego głównego celu. Nie bez przyczyny jest on umieszczony jako ostatnie słowo Kodeksu Prawa Kanonicznego, bo góruje nad nim jako najwyższe prawo i jako wartość, która przekracza samo prawo wskazując w ten sposób horyzont miłosierdzia – mówił Franciszek. – W tej perspektywie Kościół od zawsze postępuje, jako matka, która przyjmuje i kocha, naśladując przykład Jezusa Miłosiernego Samarytanina. Kościół Wcielonego Słowa, «wciela się» w smutne i bolesne historie ludzi, pochyla się na biednymi i tymi, którzy są daleko od wspólnoty Kościoła lub też sami uważają, że się poza nią znajdują z powodu swej porażki w małżeństwie. Jednak oni są i pozostaną włączeni w Chrystusa przez chrzest. Dlatego to na nas spoczywa poważny obowiązek, by wykonywać «munus» [zadanie], jakie powierzył nam Jezus, boski Pasterz, lekarz i sędzia dusz, by nie uznawać ich nigdy za obcych w Ciele Chrystusa, jakim jest Kościół. Jesteśmy wezwani do niewyłączania ich z naszej troski duszpasterskiej, ale do poświęcenia się im i ich nieregularnej i bolesnej sytuacji z największą troską  i miłością”. Franciszek zaapelował do biskupów, by w różnorodnych kontekstach i sytuacjach jakim przyjedzie im stawić czoło w ich diecezjach umieli z mądrością szukać „unum necessarium salus animarum”.


bz/ rv

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2016-11-18 18:10:53
miniaturka

Australia: przewagą jednego głosu odrzucono ustawę o eutanazji

Parlament stanu Australia Południowa nie przyjął proponowanego prawa zezwalającego na eutanazję.
2016-11-18 18:44:51
miniaturka

Papież do Demokratycznej Republiki Konga: dialog i pokój

Zwracając uwagę, że pokój jest w tym tak drogim mu kraju zagrożony, Franciszek przyłącza się do modlitwy Kongijczyków
2016-11-18 18:52:06
miniaturka

Abp Hoser wzywa do troski o młodzież

„Bez troski o młodzież i małżeństwa nie będzie nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego” – zwrócił uwagę abp Henryk Hoser.
2016-11-19 07:51:45
miniaturka

Toruń: Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy współpracy m.in. Papieskiej Rady ds. Kultury, odbył się IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia”. Tematyka dwudniowego wydarzenia skupiała się wokół zagadnienia „Woda dobrem wspólnym”.
2016-11-19 08:18:35
miniaturka

Włochy: Kościół dał schronienie 30 tys. migrantów

We Włoszech systematycznie rośnie liczba migrantów i uchodźców, którzy znajdują schronienie w strukturach kościelnych.
2016-11-19 08:39:21
miniaturka

"Robimy raban?" - 22 listopada konferencja o młodych na Uniwersytecie Warszawskim

Wspomnienie Światowych Dni Młodzieży będzie punktem wyjścia do debaty na temat młodych w Kościele i miejsca Kościoła w życiu młodego pokolenia, która 22 listopada odbędzie się w ramach konferencji "Robimy raban? - czyli młodzi w Kościele".