Strona główna
opoka.org.pl
2016-11-18 10:44
iz / www.episkopat.pl

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana 19 XI

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana będzie miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będzie można go dokonać we wszystkich kościołach w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Autor/źródło: www.episkopat.pl

Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Krakowie Łagiewnikach rozpocznie się w sobotę 19 listopada nabożeństwem o godz. 10.00. O godz. 11.00 zgromadzeni wysłuchają konferencji biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. O godz. 12.00 rozpocznie się Msza św. Przewodniczyć jej będzie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany tuż po Eucharystii przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Odczyta go przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.


Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaproszeni są wszyscy wierni, także ze środowisk polonijnych na całym świecie. Wejście do bazyliki będzie możliwe na podstawie kart wstępu wydawanych w poszczególnych kuriach diecezjalnych. Każdy zaś z przybyłych będzie mógł wziąć udział w uroczystościach na placu przed bazyliką, gdzie wystawione będą telebimy. Już od godziny 8.00 będzie możliwość zajęcia miejsc, jak również skorzystania z sakramentu pojednania.


– Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza – podkreślili biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Prosili też w nim, by proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w świątyniach, klasztorach i seminariach. Zachęcali do modlitwy do Ducha Świętego oraz specjalnej „Modlitwy do Jezusa, naszego Króla i Pana”. Podkreślili, że owocność włączenia się w Jubileuszowy Akt, będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza.


Nowenna przed uroczystością Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana rozpocznie się w czwartek 10 listopada. Pierwszego dnia nowenny wierni będą modlić się o uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego Prawu, w kolejnych dniach będą dziękować za 1050-lecie Chrztu Polski, za Boże miłosierdzie oraz za matczyną opiekę Maryi Królowej Polski. Piąty dzień nowenny będzie przebłaganiem za narodowe grzechy, szósty modlitwą o wyrzeczenie się złego ducha i wszystkich jego spraw. W siódmym dniu nowenny wierni przyrzekną, że będą pełnić wolę Jezusa Chrystusa Króla, natomiast w ósmym, że będą budować Królestwo Jezusa Chrystusa Króla w naszym Narodzie. Ostatni dzień nowenny będzie podsumowaniem kolejnych dni modlitwy, a jego tematem będą słowa: „Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie”.


*

Program uroczystości 19 listopada:


Godz. 8.00 – Wejście do bazyliki (dla osób posiadających karty wstępu)


Od godz. 8.00 – Możliwość  skorzystania z sakramentu pojednania


Godz. 10.00 – Nabożeństwo


Godz. 11.00 – Konferencja (bp Roman Pindel)


Godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, z homilią bp. Andrzeja Czai


Wystawienie Najświętszego Sakramentu


Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


Ok. godz. 14.00 – Zakończenie celebracji


***

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.


Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.


Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!


–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!


–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!


–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!


–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!


–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!


–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!


–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!


–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!


Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:


–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!


–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!


–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!


–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!


–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!


Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.


Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:


–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.


Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.


W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.


Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.


Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.


W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.


Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.


Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


http://episkopat.pl/19-xi-jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2016-11-18 08:59:57
miniaturka

Don Camillo w warszawskim seminarium

Raz do roku – na zimę, zgodnie z 16-letnią już tradycją, warszawsko-praskie seminarium otwiera swoje podwoje przemieniając się na dłuższą chwilę w teatr. Klerycy III kursu staną przed wyzwaniem grania na scenie jako aktorzy-amatorzy.
2016-11-18 10:12:28
miniaturka

Kanada: protestancka teologia liberalna wymiata wiernych ze świątyń

Protestanci Kanady odwracają się od teologii liberalnej. Zgromadzenia, w których przeważa taka wizja chrześcijaństwa, pustoszeją, rozwijają się natomiast tylko te, które proponują konserwatywną interpretację Pisma Świętego.
2016-11-18 10:34:27
miniaturka

Doroczne rekolekcje biskupów

„Idźcie i głoście” to temat przewodni dorocznych rekolekcji biskupów, które rozpoczną się w najbliższy wtorek 22 listopada na Jasnej Górze. W ciągu czterech dni nauki rekolekcyjne będzie głosił o. Ryszard Szmydki OMI.
2016-11-18 11:18:47
miniaturka

Papież: zarzuty przeciw „Amoris laetitia” świadectwem braku recepcji Vaticanum II

Pewne sprzeciwy wobec adhortacji „Amoris laetitia” świadczą o niedostatkach recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II – powiedział papież Franciszek w rozmowie ze Stefanią Falasca, opublikowaną dziś na łamach włoskiego dziennika katolickiego „Avvenire”. Jej głównym tematem jest dobiegający końca Jubileusz Miłosierdzia oraz kwestia jedności chrześcijan.
2016-11-18 12:14:06
miniaturka

Kciuk w górę – relacja z pikiety w Lublinie

12 listopada obrońcy życia z Lublina ponownie stanęli przed ratuszem, by ukazywać prawdę o aborcji.
2016-11-18 12:21:09
miniaturka

Mikołajkowy Kiermasz Książek

Wydawnictwo Świętego Wojciecha serdecznie zaprasza na Mikołajkowy Kiermasz Książek!