Strona główna
opoka.org.pl
2017-06-18 23:13
Ewa Kotowska-Rasiak

Dicezjalne obchody ku czci bł. Franciszka Stryjasa w Szczytnikach

Piękne świadectwo świeckiego katechety z tej ziemi zobowiązuje do tego, abyśmy pamiętali o nim i mieli odwagę zwracać się do niego w modlitwie - mówił bp Edward Janiak w Szczytnikach podczas diecezjalnych obchodów upamiętniających bł. Franciszka Stryjasa.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Biskup kaliski przewodniczył Mszy św. odpustowej w parafii bł. Bogumiła i udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

W homilii celebrans wskazując na bł. Franciszka Stryjasa zachęcał wiernych do jego naśladowania. - Piękne świadectwo świeckiego katechety z tej ziemi zobowiązuje do tego, abyśmy pamiętali o nim i mieli odwagę zwracać się do niego w modlitwie. To jest świadek i orędownik dla tej ziemi nie tylko na tamte trudne czasy, ale i dzisiaj dodaje odwagi, aby nie wstydzić się Chrystusa i Jego Kościoła, aby z odwagą przekazywać wiarę – podkreślił kaznodzieja.

Zaznaczył, że człowiek, który wykreśli ze swojego życia choćby jedno przykazanie Boże czy sakrament zamyka sobie drogę do nieba. - Jeżeli wykreślimy choćby jedno z 10 przykazań Bożych to wypadamy z łodzi Kościoła. Tak samo jest w przypadku sakramentów świętych, które są drogą człowieka do Boga. Jeśli jeden z sakramentów wykreślmy to wypadamy z łodzi Kościoła. Dzisiaj wkrada się taka moda, że chrzest tak, bierzmowanie tak, a ślub jest odkładany. Młodzi żyją rok na próbę, dziecko przychodzi na świat i jeszcze dalej na próbę. Nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty i otrzymać rozgrzeszenia. Nie mogą przystąpić do komunii św. i zamykają sobie drogę do nieba sami przez swoje wybory. Człowiek jest wolny, dokonuje wyborów, ale musi ponosić konsekwencje tych wyborów w swoim życiu – stwierdził hierarcha.

Wskazał też na bł. Bogumiła Biskupa, patrona parafii w Szczytnikach. – To był znakomity człowiek. Był chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojności, która przejawiała się w zrozumieniu misji, że trzeba pomagać tym, którzy Boga nie znają, żeby wspomagać narody pogańskie – mówił bp Janiak, który zachęcał wiernych, aby prosili błogosławionego, by dodawał im odwagi do tego, by byli nośnikami wiary wobec innych.

Przed Mszą św. biskup kaliski poświęcił obelisk upamiętniający bł. Franciszka Stryjasa. Były też świadectwa osób, które znały błogosławionego. Obchodom towarzyszyła wystawa prac plastycznych pt. „Bł. Franciszek przyjaciel dzieci”.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Iwanowic.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się: ks. Mariusz Buczek, proboszcz parafii pw. bł. Bogumiła w Szczytnikach, ks. prał. Bolesław Kawczyński, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Franciszka Stryjasa, ks. kan. Michał Kieling, prof. UAM w Poznaniu, księża z dekanatu opatóweckiego z dziekanem ks. prał. Władysławem Czamarą, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i licznie zgromadzeni wierni.

Franciszek Stryjas urodził się 26 stycznia 1882 r. w Popowie. Przez pewien czas uczęszczał do szkoły w Szczytnikach. W 1901 r. ożenił się z Józefą z domu Kobyłka i zamieszkał w Kuczowoli. Po jej śmierci ożenił się z wdową Józefą Nosal i przeniósł do Takomyśli.

We wczesnej młodości Franciszek marzył, aby kiedyś mógł uczyć dzieci o Bogu. Marzenie to spełniło się w czasie okupacji niemieckiej, kiedy w 1940 r.  zabrano księży z Chełmc do obozu koncentracyjnego w Dachau i zamknięto kościoły w sąsiednich parafiach, zaczął potajemnie nauczać religii. Początkowo uczył u siebie w domu, na polach i łąkach. Gdy liczba dzieci powiększyła się, postarał się o nowe punkty w Szałem, Wolicy, Marcjanowie, Saczynie, Józefowie i Szczytnikach. Był oddany całym sercem podjętej przez siebie pracy. Czynił to z miłości do Boga i z troski o życie religijne dzieci. Z niezwykłą ofiarnością i narażeniem własnego życia, przez prawie trzy lata przygotował ok. 300 dzieci do I Komunii św. Za potajemne nauczanie dzieci religii został aresztowany przez policję niemiecką i osadzony w więzieniu gestapo w Kaliszu, gdzie po dziesięciu dniach tortur w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 31 lipca 1944 r.

Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy