Strona główna
opoka.org.pl
2017-06-13 12:10
Waldemar Wesołowski

Po latach nieobecności siostry Magdalenki od Pokuty wracają do Nowogrodźca.

W sobotę i niedzielę w Nowogrodźcu obchodzono jubileusz 800-lecia fundacji klasztoru s. Magdalenek od Pokuty.

s. magdalenki wracają do Nowogrodźca

800 lat temu św. Jadwiga Śląska sprowadziła kilka sióstr Magdalenek od Pokuty z Marsylii do Nowogrodźca. Na potrzeby zakonu ofiarowała dworek myśliwski. Bardzo szybko obecność sióstr, ich modlitwa, ale też działalność na rzecz miejscowej wspólnoty przyniosły efekty. Skutkiem tego była budowa dużego klasztoru, który rozwijał się materialnie i duchowo, promieniując na całą okolicę. Czasy pruskie i kasata zakonów położyła kres temu rozwojowi. Po dawnej świetności nie pozostał prawie żaden ślad, jedynie fragmenty murów klasztornych. Jedynym miejscem, w którym s. Magdalenki przetrwały był Lubań. Teraz, dzięki staraniom władz miasta i parafii, siostry wracają do swojego gniazda.

Do uroczystości 800-lecia fundacji magdaleńskiej w Nowogrodźcu przygotowywano się już od dłuższego czasu. Była pielgrzymka do grobu fundatorki klasztoru w Trzebnicy. Były koncerty muzyczne. Szukano też miejsca, w którym na nowo s. Magdalenki mogłyby się osiedlić.

Uroczystości jubileuszowe wpisały się w obchodzony aktualnie w archidiecezji wrocławskiej Rok Jadwiżański, związany z 750 rocznicą ogłoszenia bulli kanonizacyjnej św. Jadwigi Śląskiej, która jest także patronką Nowogrodźca.

Przygotowania bliższe do uroczystości obejmowały sobotnią konferencję naukową oraz koncert muzyczny w kościele św. apostołów Piotra i Pawła. W sobotę 10 czerwca prelegentami na konferencji byli dr Piotr Stefaniak z Krakowa i ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy. Przybliżyli obecnym sylwetkę św. Jadwigi Śląskiej, wybitnej na owe czasy kobiety. W oparciu o materiały archiwalne ukazano Jadwigę nie tylko jako spadkobierczynię wybitnych cech znamienitego rodu Andechs, z którego wywodzi się wielu władców i świętych Kościoła, ale także jako niewiastę niebywale wykształconą, mądrą i bogobojną. Po zaślubinach z Henrykiem Pobożnym wprowadzała na swoje ziemie wiele nowatorskich pomysłów.

Uzupełnieniem wrażeń intelektualnych tego wieczoru była uczta duchowa w postaci koncertu zespołu muzyki sakralnej „Lumen” z Poznania, który wykonał „Oratorium o Bożym Miłosierdziu”.

Niedziela 11 czerwca była dniem głównych obchodów tego jubileuszu. Mszy św. w południe przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych sióstr i mieszkańców miasta i okolic, pasterz diecezji nawiązał do Słowa Bożego z uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Wyjaśniał, co znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga Trójjedynego. „Ważnym wymiarem tego jest fakt stworzenia człowieka do relacji z drugim. Najważniejsze w życiu jest, byśmy nie żyli dla siebie, ale dla innych. Człowiek już w raju przez grzech zaprzeczył temu pomysłowi, jaki miał na człowieka Bóg, ale to i tak Bogu nie przeszkodziło kochać swe stworzenie i w Synu Jezusie Chrystusie, którego posyła na ziemię, przedstawić „plan naprawczy” – mówił Biskup legnicki.

W dalszej części homilii podkreślił, że „w tę logikę naprawy wpisuje się misja Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, które od ośmiu wieków, zgodnie ze swym charyzmatem, pokutują i wynagradzają za każdy grzech”.

Po odśpiewanym Te Deum w bocznym ołtarzu kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, poświęcona została tablica upamiętniająca fakt sprowadzenia przed laty Magdalenek do tego miasta. Na zakończenie Mszy św. każdej z obecnych sióstr miejscowa młodzież wręczyła białą różę. Ten gest nawiązuje do wydarzenia sprzed wieków, kiedy to do Nowogrodźca zostały sprowadzone „białe pokutnice”- jak nazywała wtedy s. Magdalenki św.  Jadwiga Śląska.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu była wspólna agapa w rynku miasta. Rozpoczęła się ona pokazem musztry Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Jeleniej Góry, następnie na scenie plenerowej siostry Magdalenki przedstawiły tańce ewangelizacyjne. Następnie dzieci i młodzież szkół i przedszkola w Nowogrodźcu pod opieką swych wychowawców kolejno prezentowały swój program, na który składały się średniowieczne tańce i współczesne śpiewy nawiązujące do uroczystości.

Słowa szczególnego podziękowania siostry Magdalenki kierują w stronę p. Burmistrza Roberta Relicha wraz z Radą Miasta i ks. proboszcza Krzysztofa Słabickiego, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przygotowań do jubileuszu dołożyli wielu starań, by przyjął on taki kształt. Szczególnie mocno zapadły w sercach sióstr słowa wypowiedziane ze sceny: „Siostry, witajcie w domu…”.

s. Wiesława Kopij

foto ks. Piotr NowosielskiWięcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy