Strona główna
opoka.org.pl
2017-05-27 18:10
Anna Bajon / KAI

Jasna Góra: Civitas Christiana dziękuje za 20 lat służby w Kościele i dla Ojczyzny

Wierności Bogu, bo od niej zależą losy jednostki i całych narodów - życzył uczestnikom 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana paulin o. Jerzy Tomziński, przyjaciel i promotor ruchu.

Dwudniowe spotkanie odbywa się w 20. rocznicę włączenia organizacji w grono stowarzyszeń katolickich i jest okazją do dziękczynienia za możliwość służby w Kościele i dla Ojczyzny.

Wskazując na rolę Maryi w dziejach Polski, przewodniczący Civitas Christiana Tomasz Nakielski podkreślił, że to właśnie na Jasnej Górze Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana inaugurowało swój nowy początek w obecnym kształcie. W Częstochowie dokonała się zmiana nazwy i programu Stowarzyszenia. Zrodziło się ono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia PAX w maju 1993 r.

W 1997 r. dekretem ówczesnego prymasa Józefa Glempa stowarzyszenie otrzymało status organizacji katolickiej. To dało początek przemianom przejścia od Stowarzyszenia PAX do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana.

Jasnogórskie pielgrzymowanie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” związane jest od początku z przypadająca 28 maja rocznicą śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i połączone z rozważaniem Jego nauczania i społecznej nauki Kościoła.

Od maja 2013 r. Stowarzyszenie oficjalnie przyjęło za patrona kard. Stefana Wyszyńskiego, podejmując zadanie upowszechniania jego dziedzictwa i popularyzowanie jego nauczania w aktualnym kontekście religijnym i społecznym.

Ks. Tadeusz Zaborny asystent kościelny oddziału stowarzyszenia w Rypinie zauważył, że w dzisiejszym świecie który zapomina o Bogu trzeba takich ludzi jak członkowie Civitas Christiana „potrzeba, by budować państwo Chrystusowe, w swoich środowiskach, małych ojczyznach”.

Poszczególnym oddziałom stowarzyszenia wręczono specjalne jubileuszowe błogosławieństwo Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.


Stowarzyszenie realizuje swój program służby człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje także różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na terenie całego kraju.

Słowa "Civitas Christiana" oznaczają "społeczność chrześcijańską", czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, wspólnoty ludzkiej czyli społeczeństwa i narodu oraz państwa. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich, podejmowanych samodzielnie lub przy współudziale parafii, samorządu i organizacji obywatelskich.

Od 21 lat jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Co roku uczestniczy w nim prawie 30 tys. uczniów z 1,5 tys. placówek ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

mir / Częstochowa

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-05-27 13:22:12
miniaturka

Bielsko-Biała: syn premier Beaty Szydło wśród 13 nowych kapłanów

Biskup Roman Pindel udzielił dziś w katedrze w Bielsku-Białej święceń kapłańskich trzynastu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.
2017-05-27 13:27:35
miniaturka

Prymas Polski udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom

Abp Wojciech Polak udzielił dziś w katedrze gnieźnieńskiej święceń kapłańskich czterem diakonom gnieźnieńskiego seminarium duchownego.
2017-05-27 14:46:31
miniaturka

Beata Szydło o święceniach swego syna: ogromne przeżycie dla całej rodziny

„To ogromne przeżycie, które powinno pozostać wśród rodziny i najbliższych” – powiedziała premier Beata Szydło po sobotniej uroczystości święceń w bielskiej katedrze.
2017-05-27 18:35:52
miniaturka

Kard. Parolin: bez miłości nie byłoby Kościoła

Bez miłości nie byłoby Kościoła, ani biskupów, ani kapłanów, ani sprawowanych sakramentów czy też rozważanego Słowa Bożego – powiedział w kard. Pietro Parolin w homilii wygłoszonej w trakcie święceń biskupich abp. Andrzeja Józefowicza.
2017-05-27 18:42:06
miniaturka

Papież na Mszy: chrześcijanin jest maratończykiem nadziei

Chrześcijanin jest maratończykiem nadziei: łagodnym, ale podążającym stanowczo; ufnym, a jednocześnie aktywnym, twórczym, ale pełnym szacunku; pracowitym i solidarnym – stwierdził Papież w kazaniu wygłoszonym do ponad 70. tys. wiernych zgromadzonych na placu Kennedyego w Genui.
2017-05-27 19:55:54
miniaturka

Papież w szpitalu: najtrudniej zaakceptować cierpienie dzieci

Przybywając do szpitala pediatrycznego, Franciszek zaznaczył, że tej wizyty nie mogło zabraknąć w programie jego podróży do Genui. Najtrudniej jest bowiem zaakceptować cierpienie dzieci – powiedział.