Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-05-26 19:52
Michał Pora

Kraków: XI Konferencja Etyki Mediów - zaufanie w mediach - zaufanie do mediów

W dniach 24-25 maja w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XI Konferencja Naukowa Etyki Mediów. Tematem obrad było-zaufanie w mediach-zaufanie do mediów.

Autor/źródło: Michał Pora

Jak co roku podczas Konferencji Naukowej Etyki Mediów analizowano i poddawano dyskusji jakość i działanie mediów we współczesnych uwarunkowaniach społecznych.  W tym roku skupiono się na aspekcie społecznego zaufania do mediów, które w komercyjnym charakterze nierzadko zatracają swoją wiarygodność i jakość. Skupiono się także na zaufaniu do środków masowego przekazu w kontekście rozwijających się technologii.

Na dwudniową konferencję naukową przybyło około 300 osób – medioznawcy, profesorzy, wykładowcy z różnych polskich uczelni wyższych oraz studenci (głównie dziennikarstwa). Dyskusje prowadzono podczas sesji plenarnych oraz w mniejszych grupach w panelach dyskusyjnych.  Na początku w trzech sesjach ogólnych poruszano tematy związane z zaufaniem do mediów, zaufaniem w mediach oraz zaufaniem w komunikowaniu społecznym. Podczas paneli dyskusyjnych głównymi tematami były: zaufanie, jako wartość-podstawy i konteksty, zaufanie w reklamie i do reklamy, zaufanie do dziennikarzy i do ich przekazów, konteksty zaufania w mediach i wokół mediów, wartość zaufania, zaufanie w cyfrowym świecie, zaufanie w public relations, zaufanie w nowych mediach, zaufanie do mediów w kontekście społecznym, uczyć się zaufania w mediach i do mediów, budować potencjał zaufania do mediów. W sumie wygłoszono około 80 referatów.

O swoich refleksjach, co do tematyki przedstawionej na konferencji wypowiedział się jej przewodniczący: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII: „Zaufanie jest wartością osobową. My ekstrapolujemy to pojęcie na relacje społeczne, ale zasadniczo przecież dotyczy ono relacji człowieka do człowieka… mówiąc o zaufaniu w relacjach medialnych nie możemy stracić czy pominąć tej perspektywy osobowych relacji opartych na zaufaniu. Ktoś musi być godny naszego zaufania.. a człowieka najbardziej boli to, kiedy nasze zaufanie jest zlekceważone.  Jeżeli ktoś nadużywa naszego zaufania, jeśli ktoś gardzi naszym zaufaniem tym samym okazuje się niegodnym naszego zaufania. Przy różnych uwarunkowaniach naszego życia czasem bardzo trudno to jest odbudować. Takie relacje możemy bez przeszkód przenieść przez analogie z poziomu interpersonalnego na poziom publiczny i medialny.  Zaufanie wymaga odwagi, bo nigdy nie możemy mieć pewności jak nasz dar zaufania zostanie przyjęty… Odwaga pozwala ryzykować i to ryzyko zaufania też się może opłacać. Opłacać w wymiarze pomnażania wartości… ktoś chce być wiarygodny uczciwy i chce również sprostać temu żeby zaufać innym. Zaufanie ma swoje granice, bo w tej swojej odwadze zaufania nie możemy też przekroczyć granic naiwności… a granic naszego zaufania nie wyznaczamy my. Granice naszego zaufania wyznaczają osoby i instytucje, które obdarzyliśmy zaufaniem. I to na nich spoczywa odpowiedzialność, co z naszym zaufaniem zrobią. I mogą stworzyć takie granice, że nie będą godni naszego zaufania. Co ma do tego etyka mediów? Podstawową rol, jaką etyka mediów powinna spełnić to pomóc zaufać jakiemuś medium a dziennikarzom i jej twórcom powinna pomóc tego zaufania odbiorców nie zawieść”.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Patronat Honorowy sprawowali: Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak (Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), ks. dr hab. Antoni Świerczek (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), Józef Pilch (Wojewoda Małopolski), Jacek Krupa ( Marszałek Województwa Małopolskiego).

Partnerami wydarzenia byli: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja im. św. Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Podziel się tym materiałem z innymi: