Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-05-13 23:10
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Napierała: Orędzie Fatimskie wzywa nas do modlitwy i pokuty

- Orędzie Fatimskie wzywa do modlitwy, zwłaszcza różańcowej oraz do pokuty w intencji wynagradzania za grzechy innych, za grzechy współczesnego świata - mówił bp Stanisław Napierała, który przewodniczył Mszy św. w kaliskiej katedrze w 100. rocznicę Objawień Fatimskich.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Witając biskupa i wiernych ks. prał. Adam Modliński zaznaczył, że figura Matki Bożej Fatimskiej została postawiona przy katedrze prawdopodobnie krótko po objawieniach w Fatimie. Dodał, że niedawno figurę poddano renowacji i ustawiono na nowej kolumnie gotyckiej. – Patrząc na katedrę od strony wschodniej możemy zauważyć jakby scenę z Golgoty opisaną w Ewangelii. Oto krzyż, na nim Chrystus, a pod krzyżem stoi Matka. Obok Niej już nie ma Apostoła Jana, ale stoimy my wierni uczniowie Chrystusa – powiedział proboszcz katedry.

W homilii celebrans wskazywał, że Fatimskie Orędzie przekazane przez Matkę Bożą wykazuje podobieństwo do Orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, św. Matkę Teresę z Kalkuty, św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II. – Orędzie Fatimskie przekazane przez Matkę Bożą i Orędzia przekazane przez świętych sprowadzają się do nadziei obwieszczającej światu ratunek, którym jest nadzieja Miłosierdzia Boga – podkreślił pierwszy biskup kaliski.

Stwierdził, że światu zagraża niebezpieczeństwo, przed którym może go uratować tylko Bóg. – Zagrożeniem jest zło, jakie kryje się w grzechach popełnianych przez współczesnych ludzi. Grzech stał się jakby sposobem ich życia. Nie zdają sobie sprawy ze zła grzechu i uważają go za postęp i nowoczesność. Maryja przyszła do Fatimy, aby ludziom otworzyć oczy na zło grzechu. „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami” – mówiła do dzieci fatimskich. Podkreśliła też coś bardzo zastanawiającego, mianowicie, że grzech nie tylko obraża Boga, ale rani także Jej Niepokalane Serce – mówił kaznodzieja.

Zaznaczył, że Orędzie Fatimskie wzywa świat do pokuty. – Pokuta jest nieodzownym elementem nawrócenia. Trzeba się nawrócić, aby otworzyć się na przyjęcie łaski Miłosierdzia – powiedział bp Napierała.

Podkreślił, że Orędzie Fatimskie w procesie nawrócenia akcentuje wartość pokuty zastępczej. – Orędzie Fatimskie jest apelem o pokutę i modlitwę w zastępstwie tych, którzy grzeszą, ale do głowy im nie przyjdzie, by się modlić, a już mowy nie ma, by pokutować. Pokuta, bez której nie ma nawrócenia jest zapomniana jeszcze bardziej niż modlitwa. Ludzie słuchają, gdy mówi się im o Miłosierdziu Bożym, ale nie lubią słuchać, gdy ich ktoś wzywa do pokuty – stwierdził hierarcha.

Wskazał, że Orędzie Fatimskie kładzie większy nacisk na modlitwę i pokutę. – To orędzie wprost wzywa do modlitwy, zwłaszcza różańcowej oraz do pokuty w intencji wynagradzania za grzechy innych, za grzechy współczesnego świata – przekonywał bp senior.

Przypomniał, że w lipcu 1996 r. Matka Boża Fatimska nawiedziła diecezję kaliską w znaku swojej figury i wierni gromadzili się przy Niej na modlitwie w katedrze. – Niech dzisiejszy dzień, 13 maja 2017 roku, dzień setnej rocznicy pierwszego Objawienia Fatimskiego, dzień kanonizacji Hiacynty i Franciszka zapisze się jako dzień pamiętny w dziejach parafii katedralnej. Niech duch Fatimskich Objawień, duch modlitwy i pokuty wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata, duch zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi wejdzie na trwałe w życie oraz program duszpasterski i wyda błogosławione owoce zbawienia – powiedział bp Napierała.

Po Mszy św. odmówiony został różaniec fatimski. Wierni w procesji przeszli pod odnowioną figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą poświęcił bp Stanisław Napierała.

Wraz z pierwszym biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą modlili się: proboszcz katedry ks. prał. Adam Modliński, emerytowany proboszcz katedry ks. prał. Andrzej Gaweł i kapłani pracujący w katedrze.

Figura Matki Bożej Fatimskiej wykonana z piaskowca stoi przy katedrze od czasu, kiedy proboszczem parafii był ks. prał. Jan Nepomucen Sobczyński. Prawdopodobnie została postawiona krótko po objawieniach Maryi w Fatimie. Podczas II wojny światowej Niemcy usunęli figurę sprzed kościoła i sprofanowali rzucając do pobliskiego kanału, w którym też zniszczyli bogate księgozbiory polskie i żydowskie z kaliskich bibliotek. Mieszkający w pobliżu wierni wydobyli figurę Maryi z wody i przechowali w bezpiecznym miejscu do końca okupacji. W 1947 r. figura Matki Bożej wróciła na to samo miejsce.

Po zakończeniu prac konserwatorskich ściany wschodniej prezbiterium katedry, przygotowując się do 100-lecia Objawień Fatimskich ks. prał. Adam Modliński postanowił odnowić figurę i postawić ją na nowej kolumnie gotyckiej nawiązującej do architektury świątyni. Renowację figury oraz kolumnę z piaskowca wykonała firma „Renovatum” Marka Kawczyńskiego z Krakowa.


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Kalisz, katedra, bp Napierała, poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej