Strona główna
opoka.org.pl
2017-05-13 15:00
Ks. Robert Capała

Wizytacja kanoniczna i bierzmowanie w parafii p. w. św. Michała Archanioła w Łagowie

12 maja parafia sw. Michała Archanioła w Łagowie przeżyła wielką uroczystość.

Ks. biskup Edward Frankowski
Autor/źródło: Ks. Robert Capała

Obserwacja katechezy, sprawdzanie ksiąg parafialnych, spotkania z chorymi, grupami parafialnymi, i wiele innych czynności składa się na wizytację kanoniczną parafii. Takie wydarzenie 12 maja przeżyła parafia w Łagowie.

12 maja, w piątek o godz. 10 przed plebanią pojawił się ks. bp Edward Frankowski wraz ze swoim sekretarzem, ks. Krzysztofem Trykiem. Razem z ks. proboszczem Jerzym Beksińskim udali się najpierw do Szkoły Podstawowej w Piotrowie na spotkanie z dziećmi, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Spotkanie przerodziło się w spontaniczną katechezę, która poprowadził ks. biskup serdecznie witany przez gospodarzy.

Z Piotrowa ks. biskup pojechał do Sędka, gdzie w malowniczym krajobrazie położony jest budynek dawnej szkoły podstawowej. Obecnie ma tam siedzibę ośrodek twórczości ludowej, który prowadzi m.in.  warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Po powrocie do Łagowa ks. biskup bardzo miło wspominał spotkanie z osobami niepełnosprawnymi

Następnie biskup z asystującymi mu kapłanami udał się do Zespołu Szkół w Łagowie. Tam miał okazje uczestniczyć w uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, którą to akademie przygotowała młodzież i dzieci wraz z nauczycielami. Po akademii ks. bp przemówił do zgromadzonych uczniów. W swoim słowie wskazał na to jak wielka wartością jest wolna i niepodległa ojczyzna, w której można żyć, uczyć się i pracować. Zachęcił także do modlitwy w jej intencji .

Po akademii dyrektor zespołu szkół zaprosił dostojnego gościa, nauczycieli i pracowników szkoły na spotkanie przy herbacie w jednej z sal szkolnych.

Zdjęcia z akademii szkolnej

Kolejne spotkanie ks. biskup odbył w Urzędzie Gminy, gdzie powitał go włodarz gminy Łagów wraz z radnymi i pracownikami. Na spotkaniu omawiano bieżące problemy lokalnej społeczności oraz współpracę między gminą a parafią.

Informacja o wizycie ks. biskupa na stronie Urzędu Gminy

Z gminy ks. biskup powrócił na plebanię, gdzie w towarzystwie najbliższych krewnych księży i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii spożył obiad. Mimo że wizytacja biskupie traktowana jest jak wielka uroczystość, ze względu na piątek zaserwowane zostały potrawy jarskie.

O godz. 15:00 ks. biskup przybył na cmentarz, gdzie przewodniczył modlitwie za zmarłych. W prowadzenie Koronki do miłosierdzia Bożego włączyli się aktywnie zgromadzeni parafianie.

Z cmentarza ks. biskup wyruszył by odwiedzić chorych, zanieść im krzepiące słowo i zapewnienie o swojej modlitewnej pamięci.

Po powrocie na plebanię ks. biskup poświecił nową dzwonnice, która będzie także pełnić rolę kaplicy przedpogrzebowej. Następnie wszedł do kościoła, gdzie dokonała się prezentacja grup duszpasterskich. Zaprezentowali się kolejno: ministranci, oaza, schola, chór, kółka różańcowe, grupa modlitewna za kapłanów, Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów i strażacy.

Najważniejszym punktem wizytacji była sprawowana Eucharystia o godz. 17:00. razem z ks. biskupem koncelebrowali ją ks. proboszcz i dziekan Jerzy Beksiński, ks. wicedziekan Jerzy Kubik, ks. Adam Motyka CSMA z Nowej Słupi i ks. Krzysztof Tryk z Caritas Diecezji Sandomierskiej. W czasie tej Mszy Świętej ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania 43 osobowej grupie młodzieży. W słowie, które do nich skierował biskup Edward przypomniała historie objawień fatimskich, piękną postawę trojga pastuszków, jak też entuzjazm wiary, jaki widział u młodzieży w czasie Światowych Dni Młodzieży. Zachęcał młodzież by rozpalała w sobie nieustannie ten entuzjazm, by z z nim szli w życie, by nie poddawać się marazmowi. Młodzież w odpowiedzi bardzo radośnie i żywo zaśpiewała niełatwy hymn O Stworzycielu Duchu Przyjdź.

Tu można posłuchać, jak śpiewała młodzież

Po Eucharystii przyszedł czas na spotkanie na plebanii z prezbiterium dekanatu świętokrzyskiego. Jako, że był to ostatni punkt programu po radosnym spotkaniu w kapłańskim gronie ks. biskup powrócił do Sandomierza.

Zdjęcia z wizytacji i bierzmowania

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: