Strona główna
opoka.org.pl
2017-04-29 18:44
Waldemar Wesołowski

Legnica. Święcenia diakonatu.

„Jesteście posłani, by służyć” – powiedział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podczas święceń diakonatu, które odbyły się w legnickiej katedrze.

Nowi diakoni z przełożonymi i rodzicami

Siedmiu alumnów 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło święcenia diakonatu. Od tego dnia diakoni należą już do grona duchowieństwa. Podczas uroczystości święceń ślubowali posłuszeństwo biskupowi legnickiemu oraz życie w celibacie. Otrzymali posłanie do głoszenia Słowa Bożego i posługi charytatywnej.

Uroczystości przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Obecni byli także bp Marek Mendyk, bp Stefan Cichy, przełożeni seminarium księża z parafii oraz rodzice, bliscy i przyjaciele święconych diakonów.

W homilii mszalnej bp Zbigniew Kiernikowski przypomniał znaczenie diakonatu w historii Kościoła. „Tak, jak Jezus kiedyś wybierał swoich uczniów, tak dzisiaj Kościół wybiera do posługi charytatywnej i innych posług, w tym głoszeniu Słowa” – mówił Kaznodzieja. Podkreślił, że w czasach apostolskich wybrano siedmiu diakonów, którym zlecono „posługę stołu”, czyli działalność charytatywną. Jednak szybko się okazało, że diakoni przejęli także posługę Słowa.

„Diakon Szczepan, jako pierwszy, oddał za to życie, stał się świadkiem – męczennikiem. Diakon Filip natomiast został posłany przez Pana, aby wyjaśnić słowo proroka Izajasza urzędnikowi królewskiemu, człowiekowi zagubionemu, który nie rozumiał swojego losu, potem go ochrzcił. Być diakonem znaczy świadczyć o Jezusie w każdym czasie i w każdych okolicznościach” – podkreślił bp Kiernikowski.

Następnie zwracając się do kandydatów do święceń zapytał: „Czy wy pozwoliliście się wybrać? Czy jesteście gotowi doświadczyć życia, którym jest Jezus? Dla niego warto oddawać życie, ponieważ On ma władzę nad życiem. Jesteście na to gotowi?”.

Biskup legnicki dodał też, że to Jezus będzie decydował o tym, dokąd pośle swoje sługi, jednak człowiek musi odpowiedzieć na to wezwanie. Bez tego Bóg nie działa. „Wchodząc w tę posługę, musicie się godzić na oddawanie siebie do dyspozycji Boga. Będziecie w służbie Ducha Świętego, który wam pomoże przyjąć postawę służby do końca” – mówił bp Zbigniew.

Nawiązując do postaci patronki dnia – św. Katarzyny Sieneńskiej życzył: „Niech ona was wspomaga. Ta święta pragnęła, aby ludzkie serca szukały panowania jedynego Pana. Służyła Kościołowi i wprowadzała ludzi w misterium Chrystusa”. A zwracając się do rodziców i bliskich powiedział: „Wy też ich wspomagajcie i módlcie się za nich, aby kiedy staną wobec wyborów życiowych, zawsze wypełniali wolę Boga, a nie dbali o własne wygody”.  

Po święceniach był czas na życzenia i spotkania w gronie bliskich. Nowi diakoni już wkrótce udadzą się do wyznaczonych przez biskupa parafii i tam odbędą roczną praktykę duszpasterską. Będą głosić Słowo Boże, nauczać katechezy, będą angażować się w pracę charytatywną i formacyjną w parafialnych grupach i stowarzyszeniach. A za dwa lata przyjmą święcenia prezbiteratu.

Warto przypomnieć, że znakiem rozpoznawczym diakonów są: dalmatyka oraz stuła przewieszona przez lewe ramię. Do zadań diakonów w Kościele należą: asystowanie biskupowi i prezbiterom w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom, sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństw na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się dziełami miłosierdzia. 

Nowi diakoni: Przemysław Głuszek, Michał Kamiński, Łukasz Kusztra, Mateusz Maleńczuk, Tomasz Piątkowski, Adrian Sielicki, Patryk Zarzeczny


ks.wwWięcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2017-04-29 18:14:19
miniaturka

Majowe w kościele i w plenerze w mikstackiej parafii

Przed nami maj. I znów w kościołach zabrzmią słowa pieśni "Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie z nami Panią świata...”
2017-04-29 18:20:39
miniaturka

Abp Muszyński: kapłan nigdy nie jest niepotrzebny

„Piękno życia kapłańskiego polega na tym, że nikt z kapłanów nigdy nie jest niepotrzebny” - powiedział abp Henryk Muszyński podczas Mszy św. sprawowanej 29 kwietnia w Pelplinie z okazji jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich.
2017-04-29 18:44:49
miniaturka

Papież do duchownych: Kto ucieka od krzyża, ucieka też od zmartwychwstania

Egipt ubogacił Kościół bezcennym skarbem życia monastycznego - mówił Ojciec Święty podczas spotkania z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.
2017-04-29 18:57:30
miniaturka

Kraków: pracownicy i wolontariusze Caritas z całej Polski pielgrzymowali do Łagiewnik

Miłosierdzie ma sens wtedy, gdy towarzyszy mu nawrócenie – mówił bp Szlachetka podczas Mszy św. z udziałem pracowników i wolontariuszy Caritas, którzy uczestniczą w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
2017-04-29 19:16:34
miniaturka

Lublin: zainaugurowano obchody Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego na KUL

W sobotę 29 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został uroczyście zainaugurowany pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
2017-04-30 08:14:51
miniaturka

Papież już w Rzymie

Zakończyła się wizyta Ojca Świętego w Egipcie. Wczoraj po godz. 17:00 samolot z Papieżem na pokładzie odleciał z Kairu do Rzymu.