Strona główna
opoka.org.pl
2017-04-29 07:09
S. Zielińska / Radio Watykańskie

Papież do prezydenta Egiptu i władz

Po wizycie na uniwersytecie al-Azhar Papież udał się na spotkanie z prezydentem Egiptu, władzami i korpusem dyplomatycznym.

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi
Autor/źródło: Erin A. Kirk-Cuomo / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 2.0

Spotkanie odbyło się w wielkim kompleksie hotelowym al-Masah, którego właścicielem jest egipskie Ministerstwo Obrony.

W wygłoszonym tam przemówieniu Franciszek podkreślił, że pokój jest darem Boga, ale również ludzkiej pracy. Jest dobrem, które trzeba budować i strzec. „Pokój temu umiłowanemu krajowi! – mówił Papież. – Pokój dla całego tego regionu, a w szczególności dla Palestyny ​​i Izraela, Syrii, Libii, dla Jemenu, Iraku, dla Południowego Sudanu; pokój wszystkim ludziom dobrej woli!”.

Ojciec Święty wskazał na niezastąpioną rolę Egiptu w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, który jest niezbędny do osiągnięcia jeszcze większego rozwoju i dobrobytu. Aby go wypracować, trzeba poszanowania praw wszystkich ludzi i uznania równości wszystkich obywateli.

„W istocie prawdziwy rozwój mierzy się troską o człowieka – znajdującego się w centrum wszelkiego rozwoju – o jego wykształcenie, zdrowie i godność. Wielkość każdego narodu bowiem objawia się w trosce, jaką rzeczywiście poświęca on najsłabszym członkom społeczeństwa: kobietom, dzieciom, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, mniejszościom, tak aby żadna osoba ani też żadna grupa społeczna nie były wykluczone ani pozostawione na marginesie” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił obowiązek uczenia nowych pokoleń, że Bóg wzywa do bezwarunkowej miłości i przebaczenia, do poszanowania każdego życia, a brzydzi się przemocą i ją odrzuca.

„Musimy wspólnie stwierdzić, że historia nie wybacza tym, którzy głoszą sprawiedliwość, a dopuszczają się niesprawiedliwości; nie wybacza tym, którzy mówią o równości, a odrzucają ludzi różnych od siebie. Mamy obowiązek demaskować głosicieli złudzeń co do życia pozagrobowego, którzy głoszą nienawiść, by ograbić ludzi prostych z życia doczesnego i z ich prawa do życia w godności, zamieniając ich w materiał zapalny oraz pozbawiając ich zdolności do swobodnego wyboru i do odpowiedzialnej wiary. Musimy odwodzić od morderczych idei i ekstremistycznych ideologii, potwierdzając niezgodność między prawdziwą wiarą, a przemocą, między Bogiem, a zabijaniem ludzi” – dodał Papież.

Na zakończenie Ojciec Święty zwrócił się ze szczególnym pozdrowieniem do chrześcijan mieszkających w Egipcie zaznaczając, że są integralną częścią tego kraju, a przez wieki wypracowali wyjątkowy rodzaj relacji, szczególnej symbiozy, która może być wzorem dla innych państw. „Ukazaliście i ukazujcie – mówił Franciszek – że można żyć razem, we wzajemnym szacunku i uczciwej konfrontacji, odnajdując w różnicy źródło bogactwa, a nigdy motyw konfliktu”.

pp/ rv

Zdjęcie: General Al Sisi  Erin A. Kirk-Cuomo, opublikowano na licencji: CC BY-SA 2.0

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: