Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-04-27 08:12
RA

Rekolekcje z s. Margarithą Valappila

W Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu Starym trwają rekolekcje prowadzone przez s. Margarithę Valappila

W rekolekcjach biorą udział osoby pragnące pogłębić swoją relację z Panem Bogiem i doświadczać obecności Jezusa w życiu codziennym.

- „Są to osoby spragnione pokoju i radości serca płynącej z otwartości na Bożą miłość” - wyjaśniła pani Olga Dusza, organizatorka spotkania, której osobiste nawrócenie rozpoczęło się w licheńskim Sanktuarium.

Każdy dzień rekolektanci rozpoczynają od adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienia Pana Jezusa poprzez śpiew i modlitwę. Program spotkania jest bardzo wypełniony: trzy konferencje, uczestnictwo we Mszy św., różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego.

Środa była dla rekolektantów dniem postnym, w którym przygotowywali się do sakramentu pojednania. Podczas głoszenia konferencji s. Valappila skupia się w głównej mierze na tematyce związanej z zaufaniem Panu Bogu. Podczas przygotowania do sakramentu pojednania s. Margaritha szczególną uwagę zwróciła na Dekalog.

W rekolekcjach bierze udział 160 osób z Polski i zagranicy. Siostrze Margaricie Valappili w prowadzeniu rekolekcji pomaga ks. Manfred Huber z Niemiec.


Podziel się tym materiałem z innymi: