Strona główna
opoka.org.pl
2017-04-27 07:16
RA

Biskupi ze wschodu w Licheniu

W celu wymiany doświadczeń w pracy duszpasterskiej w dniach 25-27 kwietnia spotykają się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu przedstawiciele Episkopatów Litwy, Łotwy, Białorusi i Polski.

W ramach dorocznego spotkania Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, z udziałem biskupów z Łotwy i Białorusi, w licheńskim Sanktuarium są obecni: abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita ryski (Łotwa), bp Rimantas Norvila, biskup wiłkowyski (Litwa), bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński (Polska), bp Arunas Poniskaitis, biskup pomocniczy diecezji wileńskiej (Litwa), abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski (Białoruś) oraz bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy ełcki, przewodniczący Zespołu. Towarzyszyli im także ks. Marius Rudzinskas, kapłan z Mariampola oraz ks. dr Tomasz Kopiczko.

Spotkanie Zespołu odbywa się dwa razy do roku – wiosną w Polsce, jesienią na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). W tym roku miejscem spotkania jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Jak wyjaśnił przewodniczący Zespołu, bp Romuald Kamiński z Ełku, w licheńskim Sanktuarium członkowie zapoznają się z dziełami prowadzonymi przez księży marianów. - „Przybyliśmy tu, aby zobaczyć, jak Kościoły lokalne mogą w sferze świeckiej uzupełniać swoje duszpasterstwo”.

W ramach pobytu członkowie Zespołu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego oraz Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego. Bp Kamiński w sposób szczególny zwrócił uwagę na fakt, iż niezwykle ważne jest prowadzenie tego typu ośrodków, gdzie pomaga się ludziom godnie dożyć swoich dni:

- „Hospicjum to także pewna cząstka duszpasterstwa, która staje się bardzo ważna. Ludzi starszych, schorowanych, potrzebujących wyjątkowej opieki jest coraz więcej. Oprócz instytucji samorządowych widać, jak bardzo potrzeba włączenia się w to dzieło Kościoła”.  

O godz. 12.00 hierarchowie uczestniczyli we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył abp Tadeusz Kondrusiewicz. Kazanie do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił bp Rimantas Norvila z Litwy. Na początku zaznaczył, że przyjechał do Polski z litewskiego miasta Mariampola, które zostało założone przez księży marianów. W Słowie skupił się na osobie bł. Jerzego Matulewicza, o którym powiedział, że odznaczał się głęboką wiarą i wielką duchową dojrzałością.

- „Bł. Matulewicz był osobą pracowitą i produktywną przede wszystkim dlatego, że zawsze łączył pracę oraz życie duchowe. Wiele osób może się od niego tego uczyć. Nawet w trudnych chwilach arcybiskup nie załamywał rąk czerpiąc siły od Pana”.

Kaznodzieja zacytował także fragment „Dziennika duchowego” bł. Jerzego Matulewicza: - „Będę czuwał, aby nie opuszczać pracy dla modlitwy, ani modlitwy dla pracy”. W ten sposób – zdaniem kaznodziei – bł. Matulewicz realizował w swojej posłudze maksymę św. Benedykta „ora et labora” („módl się i pracuj”).

Mszę św. koncelebrowali także: bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, ks. Tomasz Nowaczek MIC, prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów oraz ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony tutejszej wspólnoty zakonnej.

Po południu Zespół wybiera się do klasztoru w lesie grąblińskim, aby spotkać się z siostrami anuncjatkami. Biskup pomocniczy ełcki zaznaczył, że jeśli to możliwe, warto byłoby utworzyć w każdej diecezji przynajmniej jeden zakon kontemplacyjny. Także dziś zaplanowano spotkanie w ramach duszpasterstwa trzeźwościowego oraz młodzieży. Jutro z kolei członkowie udadzą się do Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, gdzie zapoznają się z owocami działalności Poradni Wsparcia Płodności NaProTechnologia.

Licheń Stary, 26 kwietnia 2017 r.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy