Strona główna
opoka.org.pl
2017-04-22 19:36
Waldemar Wesołowski

25 lat legnickiej Caritas

„Caritas, czyli bezinteresowna pomoc, jest gruntem do głoszenia Ewangelii” – powiedział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podczas obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia legnickiej Caritas.

Msza św. otwierająca jubileusz

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w Katedrze Mszą św. o g. 12,00 pod przewodnictwem biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Obecni byli także bp Marek Mendyk, bp senior Stefan Cichy, duszpasterze, pracownicy legnickiej Caritas, wolontariusze. Nie zabrakło także ks. Mariana Subocza, dyrektora Caritas Polska. Uroczystość zaszczycili obecnością przedstawiciele parlamentu i rządu, władz lokalnych i wojewódzkich, służb mundurowych. Uroczystość stała się okazją do dziękczynienia Bogu i ludziom, ale też modlitwy o potrzebne łaski na dalsze lata pracy.

W homilii mszalnej, odwołując się do Liturgii Słowa, Biskup legnicki podkreślił, że tak, jak u początków, tak i dziś, działanie Kościoła dokonuje się mocą Jezusa Chrystusa. Ważnym jego zadaniem jest ewangelizacja, czyli niesienie dobrej nowiny.

Ksiądz Biskup przypomniał, że początki działalności apostołów były trudne. „Było niedowierzanie w zmartwychwstanie Jezusa, mimo dowodów, że On naprawdę żyje. Nam też czasem trudno w to uwierzyć. Dopiero fakty przemawiają. Dlatego w Kościele obok głoszenia słowa, zawsze było działanie” – mówił bp Zbigniew. Podkreślił też, że ta działalność charytatywna, bezinteresowna zawsze musi być motywowana inną, Bożą, wizją życia, wiarą w Jezusa.

„Dobroczynność na przestrzeni dziejów stawia przed człowiekiem znaki zapytania. Człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że za tym musi coś stać. Dzisiaj też trzeba takiej działalności, ale trzeba ją łączyć ze Słowem, z motywacją wiary” – mówił Kaznodzieja. „Caritas, która prowadzi bezinteresowną działalność, staje się niejako gruntem pod głoszenie Ewangelii” – dodał ks. Biskup.

Na zakończenie homilii podziękował wszystkim za pracę i współpracę w tym wielkim dziele pomagania potrzebującym.

Druga część jubileuszowych uroczystości odbyła się w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Licznie zebranych w Sali Królewskiej gości powitał nowy dyrektor legnickiej Caritas ks. Robert Serafin. „25 lat naszej legnickiej Caritas to historia pisana życiem napotkanych ludzi, w których udało się nam dostrzec Chrystusa. To każde życzliwe słowo, wyciągnięta dłoń, uśmiech zauważony człowiek, obok którego zwyczajnie przechodzi się obojętnie. To każda chwila naszego życia, w której nie liczyło się mieć, ale być. Żyć dla innych okazując im miłość, bez względu na cenę, którą przyszło zapłacić. Jubileusz to także czas podziękowań, podsumowań i szukania kolejnych obszarów, w których możemy świadczyć Caritas drugiemu człowiekowi ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa” – mówił dyrektor Caritas.

„Na ręce moich poprzedników ks. Józefa Lisowskiego i ks. Czesława Włodarczyka składam wyrazy szacunku, wdzięczności i uznania pracownikom, wolontariuszom oraz wszystkim anonimowym dobrodziejom i ofiarodawcom. Dziękuje wszystkim za wszelką pomoc, życzliwości i modlitwę” – dodał ks. Serafin. 

Podczas uroczystej gali, dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz powiedział: „Caritas Diecezji Legnickiej jest instytucją młodą, ale ma już duże osiągnięcia. Dzięki tej 25-letniej pracy Caritas legnickiej i Caritas w Polsce, dzisiaj Caritas jest instytucją charytatywną, która liczy się w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Dziękuję Caritas Diecezji Legnickiej, jej pracownikom, wolontariuszom, a przede wszystkim szkolnym kołom Caritas, bo to jest młodzież, która się do pracy charytatywnej przygotowuje. Na tę prace wpływają także parafie, księża proboszczowie oraz osoby świeckie i dla nich też należą się wielkie podziękowania. Za to wszystko w imieniu Caritas Polska bardzo dziękuję”.

Galę uświetnił koncert solistów i orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Młodzi artyści wykonali kilka znanych i mniej znanych przebojów polskich i zagranicznych. Ich występ zebrana publiczność nagrodziła owacjami na stojąco.

Na zakończenie uroczystości Biskup legnicki poświęcił dwa nowe samochody, które zostały zakupione na potrzeby osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Legnicy i Lwówku Śląskim. Z okazji 25-lecia Caritas Diecezji Legnickiej został też wydany okolicznościowy album.


ksww, mł


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2017-04-22 18:37:18
miniaturka

Wenezuela: „Droga Światła” odpowiedzią Kościoła na dalszą przemoc

Biskupi Wenezueli zorganizowali w stołecznym Caracas tzw. „Drogę Światła”, podczas której rozważa się spotkania zmartwychwstałego Chrystusa z Jego uczniami.
2017-04-22 18:51:31
miniaturka

Jasna Góra: trwa 81. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka

„Wstań, Głoś! Zaryzykujesz?” – to wezwanie podejmują na Jasnej Górze studenci, nauczyciele i duszpasterze z różnych ośrodków naukowych w Polsce na 81 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akademickiej.
2017-04-22 19:21:49
miniaturka

Papież w sanktuarium nowych męczenników: to żywa krew Kościoła

Kościół potrzebuje dziś męczenników i świadków, świętych na co dzień, świętych zwyczajnego i konsekwentnego życia, a także tych, którzy mają odwagę przyjęcia łaski bycia świadkiem aż do końca, aż do śmierci – powiedział Franciszek w Bazylice św. Bartłomieja.
2017-04-23 08:13:05
miniaturka

Nierodzenie dzieci i odrzucanie migrantów to samobójstwo

Po modlitewnym czuwaniu w sanktuarium nowych męczenników Franciszek spotkał się z grupą migrantów, którymi opiekuje się Wspólnota św. Idziego.
2017-04-23 08:35:49
miniaturka

Polska ze swą wiarą winna uczestniczyć w budowaniu Europy

„Musimy na nowo nauczyć się, także w krajach zachodnich, laickich, czym jest wolność religijna i wolność wyznania” – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
2017-04-23 08:48:02
miniaturka

Hiszpania: beatyfikowany francuski kapłan opiekun potrzebujących

W katedrze w Oviedo na północy Hiszpanii został dziś wyniesiony do chwały ołtarzy francuski ksiądz Louis-Antoine Ormières.