Strona główna
opoka.org.pl
2016-11-11 08:20
Waldemar Wesołowski

Legnicka Caritas poprowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy

Już 01 grudnia 2016 r. w Jeleniej Górze zainauguruje swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka prowadzona będzie przez legnicką Caritas.

budynek ŚDS-u

Swoją ofertę ŚDS kieruje do osób niepełnosprawnych szczególnie do osób z różnymi schorzeniami psychicznymi. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Środowiskowe domy samopomocy stanowią ważne ogniwo w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych a szczególnie chorych psychicznie. Osoby niepełnosprawne, które kończą szkoły specjalne lub indywidualne nauczanie często pozostają bez perspektyw. ŚDS-y stwarzają alternatywę - przyjazne środowisko koleżeńskie, zainteresowań oraz terapeutyczne. Wszystkim nam są potrzebne kontakty społeczne a osobom niepełnosprawnym tym bardziej. ŚDS to forma terapii dla osób niepełnosprawnych nie warunkująca wyrwania ich ze środowiska rodzinnego. Terapia będzie się odbywać bowiem, obok życia rodzinnego, a to warunkuje poczucie bezpieczeństwa i ma wpływ na jakość efektów podejmowanych przez ŚDS.

Ośrodek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze prowadzony będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Legnickiej a Miastem Jelenia Góra. Celem prowadzonego domu jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób chorych psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, dobrego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem jest tworzenie ciepłego i opiekuńczego Ośrodka, który nauczy jak żyć w środowisku otwartym, jak pokonywać codzienne trudności.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A” posiada 30 miejsc dla pełnoletnich osób (zarówno kobiet i mężczyzn) zdiagnozowanych, jako chore psychicznie z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii, zaburzenia afektywne, psychiczne), oraz osoby z rozpoznaniem organicznych zaburzeń psychicznych, u których utrzymują się przewlekle dekompensacje psychotyczne, spełniające kryteria choroby psychicznej.

Odbiorcami ŚDS będą osoby zamieszkujące gminę Jelenia Góra, w szczególności osoby: które mimo pobytu w różnego typu placówkach oraz długich i wielokrotnych okresach hospitalizacji, nadal potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w otaczającej się ich rzeczywistości; o różnej dynamice choroby, w tym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; potrzebujące wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego.

Wśród uczestników znajdą się także osoby, u których utrzymują się objawy negatywne utrudniające samodzielną egzystencję; codzienne funkcjonowanie; powrót do rodziny, pracy czy społeczeństwa; osoby same, którym ich rodziny nie mogą zapewnić, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, opieki niezbędnej w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym.

Cele szczegółowe realizacji zadania, które dotyczą uczestników ŚDS i ich bliskich to: polepszenie stanu zdrowia psychicznego wśród uczestników ŚDS; rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie zasobów sprzyjających zdrowiu; zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu choroby i złagodzenia związanych z nią skutków negatywnych; zwiększenie umiejętności (w niektórych przypadkach wręcz nabycie) dbania o własne zdrowie i korzystania z pomocy specjalistów; przywrócenie zdolności samodzielnego radzenia sobie w życiu; wspieranie członków rodziny uczestników ŚDS, co skutkować będzie poprawą stosunków rodzinnych; podniesienie jakości życia; zwiększenie szans na aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy i wiele innych.

Zatrudniona kadra terapeutyczna ŚDS będzie posiadała kwalifikacje i wykształcenie wyższe kierunkowe oraz najmniej półroczne doświadczenie zawodowe, polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone we właściwych przepisach, będą to osoby takie jak: psycholog, pedagodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, osoba z doświadczeniem choroby psychicznej (ex-in), potrafiąca prowadzić przynajmniej jedne z wymienionych zajęć.

Personel placówki będzie dbał o utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej poprzez m.in. arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię, treningi o różnorodnym charakterze, ćwiczenia ruchowe, zajęcia z psychologiem itp. Niesiona będzie pomoc w powtórnej adaptacji do życia po ukończeniu realizacji obowiązku szkolnego – np. szkoły specjalnej. Podopieczni będą rozwijać umiejętności społeczne poprzez zajęcia z zakresu samoobsługi, zaradności życiowej, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, motywowani są również do aktywnego życia, organizowania sobie czasu wolnego po zajęciach terapeutycznych.

Ośrodek będzie współpracował z różnymi instytucjami w celu integrowania uczestników i budowania wsparcia społecznego. Osoby będą kierowane są do placówki na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

ŚDS Mieści się w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9. Jest to dogodna lokalizacja, z dobrą komunikacją, sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. Lokal pozbawiony jest barier architektonicznych, dwukondygnacyjny z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że jest to 4 placówka dla osób niepełnosprawnych, którą będzie prowadzić legnicka Caritas. Od ponad 10 lat nasza Caritas prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Franciszka w Legnicy i Zakład Aktywizacji Zawodowej „Rosa” w Jeleniej Górze oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim. W sumie prawie 100 osób niepełnosprawnych uczestniczy w tych zajęciach, kolejne 30 znajdzie swoje miejsce od grudnia w Jeleniej Górze w nowym ośrodku.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy