Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2017-04-18 13:24
S. Zielińska / KAI

Włocławek: w czwartek jubileusz 25-lecia święceń biskupich bpa Dembowskiego

W tym roku mija 25 lat od święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej bpa Bronisława Dembowskiego.

Autor/źródło: episkopat.pl, Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl, licencja: CC BY

Z okazji jubileuszu, 20 kwietnia o godz. 11, w bazylice katedralnej we Włocławku uroczystej Mszy św. będzie przewodniczyć Jubilat, a homilię wygłosi abp Henryk Muszyński, główny jego konsekrator sprzed 25 lat.

Bp Bronisław Dembowski urodził się 2 października 1927 r. w Komorowie. Miał czworo starszego rodzeństwa. W wieku dziesięciu lat został osierocony przez ojca. W 1942 r. jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Biskup należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 r. uzyskał maturę, W latach 1946-1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u prof. Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach jako wychowawca chłopców.

W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. z rak kard. Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w parafii Piastów. Od jesieni 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 r. uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 r. do marca 1992 r. był rektorem kościoła pw. św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek. Od 1957 do chwili mianowania biskupem włocławskim był asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 był duszpasterzem niewidomych w archidiecezji warszawskiej.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.

W latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w USA. W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym. Profesorem zwyczajnym jest od 1990 r. Od 1982 r. był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 r. stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym.

Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 1984 r. ks. Dembowski jest Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W 1988 r. ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu.

W dniu 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego 75 biskupem włocławskim. Święcenia biskupie przyjął 20 kwietnia 1992 r. Jego zawołaniem biskupim są słowa: "Caritas et Veritas" (Miłość i Prawda).

Na forum Episkopatu Polski bp Dembowski pełnił następujące funkcje: członek Rady Naukowej, Rady ds. Ekumenizmu, Rady ds. Apostolstwa Świeckich, Rady ds. Dialogu Religijnego; przewodniczący Zespołu ds. Dialogu z Kościołem Starokatolickim Mariawitów; członek Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej; krajowy duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym.

Na początku swojej działalności pasterskiej w diecezji bp Dembowski przeprowadził reorganizację struktur rejonowych i dekanalnych diecezji odnoszących się do duszpasterstwa. Biskup erygował trzy duszpasterskie wikariaty biskupie: włocławski, koniński i sieradzki, określając zakres praw i obowiązków dla wikariuszy biskupich. Jednocześnie powiększył do 35 liczbę dekanatów i powołał dla nich nowych dziekanów i wicedziekanów. Liczba ta po przeprowadzeniu w dwa lata później reorganizacji dekanatów: lipnowskiego i czemikowskiego i stworzeniu nowego dekanatu lubickiego, zwiększyła się do 36.

Jako biskup włocławski utworzył 16 nowych parafii, reerygował kapitułę przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokończył przerwany przez śmierć biskupa Jana Zaręby (1986) II Synod Diecezji Włocławskiej i promulgował jego dekrety (1994), utworzył trzy wikariaty duszpasterskie (1993) i dokonał nowej organizacji dekanatów (1994), erygował Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (1999), gościł w Licheniu Ojca Świętego Jana Pawła II (1999), przeprowadził w diecezji nawiedzenie przez figurę Matki Bożej Fatimskiej (1996) i rozpoczął nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego, złożył dwa sprawozdania ze stanu diecezji Stolicy Apostolskiej podczas wizyt ad limina (1993, 1998), zamknął proces informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej (1996) oraz przewodniczył uroczystościom związanym z dziękczynieniem w diecezji za ich beatyfikację (1999), a także wielu uroczystościom jubileuszowym roku 2000.

25 marca 2003 r. ogłoszono nominację jego następcy bpa Wiesława Alojzego Meringa. Od 26 kwietnia 2003 r. bp Bronisław Dembowski jest biskupem seniorem. Nadal jednak pełnił następujące funkcje w KEP: członka Rady ds. Ekumenizmu, współprzewodniczącego Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, a od 2004 r. Delegata KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym.

ks. kk, mp / Włocławek


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: jubileusz, święcenia biskupie, bp Bronisław Dembowski, Włocławek