Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-11-10 12:48
jz / KAI

Forum Kobiet Polskich dziękuje rządowi i parlamentowi za inicjatywy na rzecz rodziny

Forum Kobiet Polskich, do którego należy 56 organizacji kobiecych, przesłało list wyrażający uznanie dla rządu i parlamentu za "konsekwentne podejmowanie działań mających na celu pomoc polskim rodzinom" - w tym za programy 500+ i "Za życiem".

List otrzymali premier Beata Szydło, ministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia, a także marszałkowie Sejmu i Senatu. Forum Kobiet Polskich nawiązuje w liście przede wszystkim do uruchomionego w kwietniu br. programu 500+, który "jest realnym wsparciem, zapewniającym wyrównanie szans i prawidłowy rozwój polskim dzieciom". 

Bez precedensu - czytamy w liście Forum Kobiet Polskich - jest ponadto decyzja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na program wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, obejmujący przede wszystkim matki, które urodziły poważnie chore dzieci i zmagają się z wielkimi problemami, jakie stwarza opieka nad nimi.

"Na ręce Pani Premier składamy podziękowanie za tę inicjatywę" - brzmi fragmentu listu FKP.

Członkinie Forum Kobiet Polskich zwracają uwagę, że w ostatnich kilkunastu latach starały się zwrócić uwagę władz państwowych, że pomoc dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych jest w Polsce zdecydowanie niewystarczająca.

"Te rodziny bardzo często są pozostawiane same sobie. Mają trudności z dostępem do prawidłowej opieki medycznej i terapii. Zdarzały się nawet skandaliczne przypadki odmowy leczenia, a także komentarze, że trzeba było chorego dziecka nie rodzić. Rodzice byli zmuszani do żebrania na pokrycie kosztów leczenia czy operacji chorego dziecka. Hospicja perinatalne, które pełnią doniosłą rolę w udzielaniu bezpośredniej pomocy ciężko chorym dzieciom i ich rodzicom, dotychczas były finansowane z datków społecznych" - przypomina się w liście do władz.

Zdaniem FKP, ustawa „Za życiem” zasadniczo poprawia tę sytuację, zapewniając wszechstronną pomoc w sytuacji urodzenia ciężko chorego dziecka. "Doceniamy zapewnienie środków finansowych na ten cel. A są one niebagatelne: 170 mln zł na pokrycie kosztów ustawy oraz 300 mln zł na rządowy program, ją uzupełniający, który ma być przygotowany do końca bieżącego roku" - piszą członkinie Forum.

Z bardzo pozytywną ocenią FKP spotkało się ponadto w ramach programu "Za życiem" przyznanie jednorazowego zasiłku w przypadku urodzenia poważnie chorego dziecka. "Rozumiemy także, że rząd potrzebuje czasu do dopracowanie szczegółowych przepisów odnośnie świadczeń zdrowotnych w tak trudnych sytuacjach. Program ten ma objąć zarówno dostęp do wsparcia psychologicznego, specjalistycznej opieki w czasie ciąży i porodu, leczenia w najlepszych placówkach medycznych oraz do rehabilitacji i zaopatrzenia w potrzebny sprzęt medyczny. Rodziny będą także mogły skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz tzw. stałej opieki wyręczającej" - czytamy w liście.

Forum Kobiet Polskich wyraża też nadzieję, że deklarowana pomoc na wsparcie rodzin „Za życiem” zostanie jak najszybciej wprowadzona w życie. Deklaruje też ze swej strony udział w konsultacjach społecznych, aby dopracować wszystkie aspekty koniecznej pomocy.

lk / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Forum Kobiet Polskich