Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-11-10 09:43
RA

Zjazd mariańskich braci zakonnych z Prowincji Opatrzności Bożej

Pod hasłem „Tożsamość i misja brata zakonnego” w Licheniu odbył się zjazd braci marianów(7-10.11)

Spotkanie rozpoczęło się w miniony poniedziałek, 7 listopada, uczestnictwem we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice. Wtorek był dla zakonników czasem skupienia, wyciszenia, medytacji i indywidualnego spotkania Chrystusem. W tym dniu z braćmi spotkał się ks. Tomasz Sekulski MIC, mariański duszpasterz młodzieży i powołań. Na podstawie dokumentu przygotowanego przez watykańską Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (grudzień 2015) marianin wygłosił konferencję poświęconą roli, misji i zadaniom braci zakonnych.

„Dokument po pierwsze przypomina, że samo życie zakonne zrodziło się w środowisku ludzi, którzy nie byli księżmi. Oprócz zażyłości z Panem Bogiem cechowała ich szczególna relacja z innymi ludźmi.  Po drugie, bracia zakonni mają odkrywać piękno swojego powołania, które jest często nierozumiane. Po trzecie dokument przypomina, iż wszyscy należący do wspólnoty zakonnej, w której żyją, mają być braćmi – będąc zarówno świadkami, jak i stróżami” – wyjaśnił kapłan.    

Zdaniem ks. Sekulskiego, bracia powołani są także do odkrywania mocy sakramentu chrztu, którym wszyscy jesteśmy obdarzeni.  W środę, 08 listopada, z zakonnikami spotkał się ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej.

Droga powołania braci zakonnych nieco różni się od tej, którą podążają kapłani. Przez pierwsze dwa lata spędzone w Zgromadzeniu kandydaci do posługi kapłańskiej i braterskiej wspólnie rozwijają swoją duchowość poprzez roczny postulat i roczny nowicjat. Razem też na zakończenie nowicjatu składają pierwszą profesję: śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Następnie ich drogi rozchodzą się – przyszli kapłani udają się na trwające 6 lat studia teologiczne, zaś pozostali bracia uczestniczą w kilkuletniej formacji junioratu, przygotowującej ich do złożenia profesji wieczystej.  

Obecnie na świecie żyje ok. 50 tysięcy braci zakonnych spośród 1 miliona osób konsekrowanych. W Zgromadzeniu Księży Marianów jest 40 braci zakonnych. W Licheniu spotkało się 20 z nich – 9 na stałe posługujących w Sanktaurium Maryjnym w Licheniu oraz 11 z domów zakonnych z polskiej prowincji Zgromadzenia. 


Licheń Stary, 09 listopada 2016 r.   


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: lichen, marianie, bracia zakonni