Strona główna
opoka.org.pl
2017-03-26 10:57
rk

Srebrny jubileusz diecezji bielsko-żywieckiej

Bp Roman Pindel zaapelował, by dostrzec w Kościele bielsko-żywieckim zamiar Boży i jednocześnie zobaczyć i podjąć stojące przed nim nowe wyzwania.

Msza św. w Bielsku-Białej z okazji 25-lecia diecezji
Autor/źródło: rk

Uroczysta liturgia w bielskiej katedrze z udziałem biskupów oraz koncert chóru złożyły się 25 marca na obchody ćwierćwiecza powstania diecezji bielsko-żywieckiej. W homilii ordynariusz bp Roman Pindel zaapelował, by dostrzec w Kościele bielsko-żywieckim zamiar Boży i jednocześnie zobaczyć i podjąć stojące przed nim nowe wyzwania. 

Ordynariusz bielsko-żywiecki w homilii nawiązał do historii początków chrześcijaństwa, gdy około 50 roku przybył do Efezu apostoł Paweł w towarzystwie Pryscylli i Akwili. Duchowny zwrócił uwagę na szereg analogii, jakie tamto wydarzenie ma w stosunku do historii początków diecezji bielsko-żywieckiej. 

„Przed 25 laty do Bielska-Białej przybywał następca apostołów bp Tadeusz Rakoczy, przybywał ze słowem Apostoła, bo jako swoje zawołanie biskupie przybrał frazę z Listu do Efezjan ‘In aedificationem Corporis Christi’ (Ku budowaniu Ciała Chrystusowego). Te właśnie słowa o celu, jakim jest budowanie Ciała Chrystusa, Kościoła, stanowią równocześnie zachętę dla wszystkich tworzących kiedykolwiek diecezję bielsko-żywiecką. To zachęta do wzrastania w zdolności i w chęci budowania wspólnoty wiary” – podkreślił, przypominając, że Paweł w Efezie głosił Ewangelię do słuchaczy pogańskiego i żydowskiego świata, pragnąc zrodzić przez chrzest i wiarę nowych wyznawców. Zaznaczył, że od początku istnienia wspólnoty w Efezie istniały napięcia i różnice.

Biskup przypomniał, że bp Rakoczy, gdy ćwierć wieku temu przybywał tworzyć struktury nowej diecezji, zastał tu nie tylko wiernych wyznania rzymskokatolickiego, ale także ewangelików i protestantów innych denominacji oraz członków miejscowej gminy żydowskiej. Hierarcha zwrócił uwagę na to, jak bardzo pasował do ówczesnej sytuacji powstającej diecezji bielsko-żywieckiej, złożonej z wiernych z terenów archidiecezji krakowskiej i katowickiej, tekst Apostoła skierowany do Efezjan: „Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga”. 

Biskup kontynuując przedstawianie podobieństw pomiędzy powstającym w pierwszym wieku chrześcijaństwa Kościołem w Efezie a wyłaniającym się 25 lat temu Kościołem bielsko-żywieckim, zaznaczył, że Kościół w obu przypadkach jawi się, jako zamiar Boga wobec ludzi, którzy zostali do niego zaproszeni, aby tworzyć, pomimo wszystko, jedną wspólnotę wiary. 


„Po 25 latach od założenia Kościoła bielsko-żywieckiego chcemy dostrzec w nim zamiar Boży. Równocześnie chcemy widzieć wyzwania, jakie stoją przed nami. Takim wyzwaniem, procesem wymagającym oceny, rozeznawania i odpowiedniego działania, są m.in.: rozluźnienie więzi rodzinnych, rosnąca liczba rozbitych małżeństw, poranionych dzieci, trudności w rozpoznaniu powołania i potrzeby życia w małżeństwie i rodzinie, a także lęk przed podjęciem decyzji na miłość i sakrament małżeństwa, śluby zakonne czy kapłaństwo”– wyliczał biskup, przypominając o nieustannej potrzebie zwracania się o pomoc w budowaniu Kościoła do jego Założyciela i Oblubieńca. 

Zdaniem biskupa, wśród pozytywnych zjawisk widocznych w Kościele bielsko-żywieckim można dostrzec różne formy wspierania rodziny. Podkreślił, że coraz więcej kapłanów i świeckich widzi potrzebę „nawrócenia pastoralnego”, którego celem jest zahamowanie powszechnej tendencji odchodzenia od wiary, sakramentów i wspólnoty.

„W niektórych parafiach dostrzec można pogłębienie wiary i zapał ewangelizacyjny, ogromną potrzebę dzielenia się wiarą z innymi” – dodał pasterz diecezji. Zachęcił też do dziękowania Jezusowi za założenie wspólnoty Kościoła bielsko-żywieckiego, za wyznaczenie biskupa Tadeusza, za łaskę obecną w Kościele i jej owoce: nawrócenia, przyjęte chrzty, podjęte powołania i świadectwa wiary. 

W słowie skierowanym do obecnych bp senior Rakoczy zauważył, że obok potencjału duchowego i materialnego, uwidocznionego w dotychczasowej historii diecezji, warto pamiętać też o ludzkiej ułomności, egoizmie i indywidualizmie. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogliśmy o wiele jeszcze więcej zrobić i lepiej uczynić dla dobra Kościoła” – dodał, życząc swemu następcy „dobrych natchnień” w dziele budowania Ciała Chrystusowego.

Bp Rakoczy zauważył, że bardzo charakterystyczne i twórcze okazało się w przypadku diecezji spotkanie i przenikanie dwóch tradycji kulturowych i kościelnych: śląskiej i krakowskiej. Przypomniał, też, że rozwój infrastruktury diecezji był efektem pracy wielu zaangażowanych kapłanów. 

Biskup Pindel przewodniczył Eucharystii w bielskiej katedrze z udziałem m.in. biskupa pomocniczego Piotra Gregera, biskupa seniora Tadeusza Rakoczego oraz pochodzących z ziemi beskidzkiej biskupów: Józefa Wróbla SCI – sufragana archidiecezji lubelskiej oraz Adama Dyczkowskiego – seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Podczas uroczystości modlili się także księża biskupi Kościoła ewangelicko-augsburskiego – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago i jego emerytowany poprzednik w tej funkcji Paweł Anweiler.

Udział w liturgii, obok księży dziekanów z 23 dekanatów diecezji i licznych kapłanów, wzięli także członkowie rad parafialnych z 210 parafii, siostry zakonne, europosłowie, posłowie i senatorzy RP, przedstawiciele administracji województwa śląskiego oraz władz samorządowych i miejskich, reprezentanci wojska, policji, kuratorium oświaty, środowisk lekarzy i pielęgniarek. 

Uczestniczyli w modlitwie członkowie ruchów i stowarzyszeń działających na terenie diecezji. Uczestnikami wydarzenia byli także członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Wśród listów gratulacyjnych znalazły się m.in. pisma od marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz pochodzącej z terenu diecezji bielsko-żywieckiej premier Beaty Szydło, która podarowała pamiątkowy kielich do sprawowania Eucharystii. 

„W historii Kościoła bielsko-żywieckiego skupiają się jak w soczewce dzieje Polski. Wpisany jest w nią los świętych patronów: św. Jana Sarkandra, św. Jana Kantego i św. Maksymiliana Kolbego. Jego ofiara, wzywająca nas do wzrastania w miłości, przywołuje symbolikę miejsca nieodłącznie związanego z tą ziemią – miejsca niewyobrażalnych niemieckich zbrodni, a obecnie głębokiego namysłu nad kondycją człowieka – jakim jest Auschwitz-Birkenau” – napisała premier Szydło.

Po liturgii ks. Tomasz Chrzan przedstawił krótką historię powstania struktur kościelnych diecezji bielsko-żywieckiej. 

Następnie w bielskiej katedrze odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej. Chórem dyrygowała Anna Ostrowska. Na organach zagrał Michał Duźniak. Solistą był Rafał Meissner.

Z okazji jubileuszu diecezji powstał pamiątkowy album, który można było nabyć podczas uroczystości w katedrze. 

W ciągu 25 lat istnienia diecezji biskupi konsekrowali na tym terenie około stu świątyń. W tym czasie wzniesiono budynki kurii diecezjalnej, Instytutu Teologicznego i Domu Księży Emerytów. Ponad połowa z wszystkich 778 księży posługujących obecnie na terenie diecezji, to kapłani, którzy przyjęli święcenia już po utworzeniu bielsko-żywieckiego Kościoła lokalnego. W historii diecezji 18 jej księży podjęło pracę misyjną. Obecnie na misjach przebywa 8 księży i 3 osoby świeckie z terenu diecezji.

Wśród pierwszych dzieł, które powstały z chwilą ustanowienia diecezji było powołanie do życia diecezjalnej Caritas i Instytutu Teologicznego. Początki diecezji to również powołanie diecezjalnej rozgłośni –„Anioł Beskidów”. 

Od dwóch lat Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wręcza osobom zaangażowanym w dzieła charytatywne nagrody „Dzban św. Jana Kantego”. Od czterech lat z sanktuarium w Hałcnowie wyrusza diecezjalna piesza pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Powstał także Fundusz Obrony Życia i Diecezjalny Dom Matki i Dziecka, gdzie znajduje się „Okno życia”.

Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku – z wydzielonego terenu archidiecezji krakowskiej i diecezji katowickiej – utworzył diecezję bielsko-żywiecką. Równocześnie papież mianował biskupa ordynariusza nowo powstałej diecezji – księdza prałata Tadeusza Rakoczego. Biskupem pomocniczym papież mianował biskupa Janusza Zimniaka. Po przejściu hierarchy na emeryturę posługę tę pełni bp Piotr Greger, mianowany 22 października 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. Jego święcenia biskupie odbyły się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej – 27 listopada 2011 roku. 

W dniu 16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, mianując nowym ordynariuszem ks. prof. dr. hab. Romana Pindla, wówczas rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

6 stycznia 2014 roku w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji. 7 stycznia w kaplicy Kurii w Bielsku-Białej bp Pindel kanonicznie objął rządy w diecezji. 

Na terenie diecezji, obejmującym powierzchnię ok. 3 tys. km kw., mieszka ok. 800 tys. mieszkańców, w tym prawie 90 proc. katolików oraz ok. 80 tys. osób innego wyznania.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy