Strona główna
opoka.org.pl
2017-03-13 10:20
rk

Sympozjum w Bielsku-Białej: Oaza to nie ruch kombatancki

Sympozjum poświęcone wizji pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego odbyło się w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej.

Sympozjum o oazie
Autor/źródło: rk

Sympozjum poświęcone wizji pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego odbyło w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej. Wśród prelegentów, obok teologów i filozofów, nie zabrakło także moderatorów ruchu Ruchu „Światło-Życie”, a na sali pojawiła się wielopokoleniowa reprezentacja oazowiczów. Sympozjum było częścią ogólnokrajowych obchodów 30. rocznicy śmierci założyciela Ruchu „Światło- Życie” oraz miało związek z 25-leciem oazy w diecezji bielsko-żywieckiej.

W najważniejszym wykładzie bp Adam Wodarczyk, wieloletni moderator generalny Ruchu Światło-Życie i postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego, wskazywał na elementy w nauczaniu pochodzącego, podobnie jak katowicki biskup pomocniczy, z Tarnowskich Gór, założyciela ruchu oazowego, które pozwalają na określenie go jako „proroka naszych czasów”. 

Biskup nawiązał w szczególności do rozważań ks. Blachnickiego z 1972 roku podczas pobytu w Anglii, zwracając uwagę na niezwykłą ich aktualność w odniesieniu do oceny konsumpcyjnej cywilizacji.

„Czy oaza się już nie przeżyła? – to pytanie słyszałem najczęściej jako moderator. Zawsze odpowiadam, że nie, że oaza dopiero rozpoczyna swoją największą misję. Nie tylko w Polsce, ale wobec świata. Ponieważ ks. Franciszek, jako prorok widział dalej, dalej, głębiej i ponazywał rzeczy, które my dziś widzimy jako przedmiot walki duchowej czy rzeczywistość, w jakiej uczestniczymy” – powiedział biskup, cytując obszernie także zapowiedzi ks. Blachnickiego dotyczące upadku komunizmu i związanej z tym konieczności przygotowania się do funkcjonowania w nowym porządku w Polsce i w Europie. 

Jak zaznaczył prelegent, choć głos proroków często bywa słabo słuchany i niezrozumiany, warto uświadomić sobie, że ruch oazowy ma wielką misję wobec Europy i całego świata.

„Życzę wam tej wnikliwości, w myśl ojca Franciszka, żebyście nigdy nie doszli do tego, że będziemy tylko ruchem kombatanckim. Obyśmy pamiętali, że to jego słowo ma nas dziś prowadzić w walce o nowe życie w ludziach, nową wspólnotę i kulturę” – zaapelował duchowny. 

Podczas sympozjum pt. „Wizja pastoralna ks. Franciszka Blachnickiego wczoraj i dziś”, zorganizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Oazę bielsko-żywiecką, prelegentem był m.in., ks. dr Przemysław Sawa. Lider Szkoły Nowej Ewangelizacji Cyryl i Metody opisał dzieło ks. Blachnickiego w kontekście historii teologii i duchowości. Według ks. Sawy, dzieło ks. Blachnickiego jest nierozerwalnie związane z misją w Kościele i dla Kościoła.

Kolejny prelegent dr hab. Aleksander Bańka zrekonstruował antropologiczną wizję założyciela Ruchu Światło-Życie, wskazując, na nierozwalanie związany z „ideałem nowego człowieka” jego wymiar modlitewny . Z kolei moderator Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie, ks. mgr lic. Marcin Loretz opisał proces kształtowania się formacji liturgicznej w Ruchu. Moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. dr Marek Sędek mówił o wyzwaniach, stojących przed oazą w obliczu diametralnie nowych w stosunku do dotychczasowych doświadczeń cywilizacyjnych zjawisk współczesnego świata. 

Głos zabrali także –były i obecny – moderatorzy diecezjalni oazy na Podbeskidziu – ks. prałat Marcin Aleksy oraz ks. Ryszard Piętka. Ten ostatni przybliżył strukturę i funkcjonowanie Ruchu w diecezji. Kapłan podkreślił, że działania oazy polegają także na stałym powracaniu i przypominaniu sobie charyzmatu Ruchu. Ma się to dokonywać poprzez lekturę dzieł ks. Blachnickiego oraz dokumentów Ruchu, dążenie do dalszej formacji, ewangelizacja swoim stylem życia, budowanie jedności między gałęziami oazy oraz podejmowanie służby, zwłaszcza na rzecz parafii.

W ramach obchodów 25-lecia istnienia, oazowicze z diecezji bielsko-żywieckiej zapowiadają wystawę fotograficzną opowiadającą o przeżyciach ludzi związanych z bielsko-żywiecką Oazą w ciągu ostatnich 25 lat. Kulminacyjnym momentem świętowania ma być Dzień Wspólnoty 11 czerwca br. w żywieckim Amfiteatrze Pod Grojcem. 

Ruch Światło-Życie został założony przez sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego w latach 50. ub. wieku. Jego celem była formacja dojrzałych chrześcijan, przeżywających swą wiarę w sposób głęboki i żywy. W ciągu kilkudziesięciu lat przez ruch oazowy przeszło kilka pokoleń młodych katolików.

Obecnie w Polsce w Ruch Światło-Życie zaangażowanych jest 90-100 tys. osób, z czego ok. 35 tys. to małżonkowie zgromadzeni w kręgach Domowego Kościoła, a reszta to grupy dziecięce oraz dorośli formujący się w tzw. Oazie Dorosłych. 

Ruch rozwija się w 40 krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w Chinach, Filipinach, Turkmenistanie, Afryce, Kenii, Zambii, Brazylii i Boliwii.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy