Strona główna
opoka.org.pl
2017-03-09 13:40
S. Zielińska / KAI

Kraków: Hospicjum im. św. Łazarza zachęca do udziału w akcji "Pola Nadziei"

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie obchodzi 35-lecie istnienia. Hospicjum zachęca mieszkańców Małopolski do włączenia się w żonkilową akcję "Pola Nadziei.

Autor/źródło: pixabay.com

Stowarzyszenie zostało stworzone przez ludzi, którym doświadczenia osobiste i zawodowe dały poznać, jak tragiczny jest los ciężko chorych i umierających, pozbawionych właściwej opieki. Hospicjum zachęca mieszkańców Małopolski do włączenia się w żonkilową akcję "Pola Nadziei", której celem jest pozyskanie środków niezbędnych do prowadzenia opieki nad ciężko chorymi u kresu życia.

Tegoroczna akcja pod hasłem "POLA NADZIEI - CZAS POMAGANIA" rozpocznie się 12 marca i będzie trwała do 21 maja. W najbliższą niedzielę odbędą się pierwsze kwesty przy krakowskich kościołach, a w hospicyjnej kaplicy o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św inaugurująca akcję.

Towarzystwo za główny cel postawiło sobie udzielanie tym chorym profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i duchowej, przystosowanej do ich szczególnych potrzeb, niesienie pomocy rodzinom pielęgnującym swoich chorych, a także jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych społecznie udzielać tej opieki i wspierać finansowo jej organizację.

Pracownicy i wolontariusze starają się uczynić wszystko, aby chory mógł żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób do naturalnej śmierci. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum św. Łazarza jest realizowana w formach: opieki domowej i stacjonarnej. W Ośrodku Opieki Hospicyjnej Towarzystwa działają również Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

Opieka w Hospicjum św. Łazarza jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Realizacja hospicyjnej misji nie byłaby możliwa bez pomocy świadczonej w różnych obszarach przez wolontariuszy, a także bez hojności ludzi, którym los osób umierających nie jest obojętny. NFZ pokrywa niespełna 50% kosztów związanych z hospicyjną działalnością, brakującą kwotę (ponad 4 mln zł rocznie) Towarzystwo pozyskuje dzięki przychylności społeczeństwa, to datki złożone do puszek kwestarskich, wpłaty dokonane na konto i bardzo istotne wpływy z 1% podatku. Pozyskiwane przez Hospicjum św. Łazarza środki w całości przeznaczane są na opiekę nad ciężko chorymi u schyłku życia, na zapewnienie im opieki hospicyjnej w domu (700 osób rocznie) lub na oddziale stacjonarnym przy ul. Fatimskiej 17 (700 osób rocznie).

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie nie tylko świadczy pomoc chorym i ich rodzinom, ale jest również jednym z wiodących ośrodków organizujących szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu medycyny paliatywnej. Podczas zajęć personel medyczny może poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą opieki świadczonej chorym terminalnie.

Pola Nadziei

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie prowadzi działania mające na celu szerzenie idei hospicyjnej, edukację i uwrażliwianie społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, na los ludzi chorych i cierpiących. 

Od 20 lat tą ważną hospicyjną misję spełnia program Pola Nadziei. Wiosną, podczas trwania akcji organizowane są konkursy, spotkania i happeningi skierowane do dzieci i młodzieży, prelekcje mające na celu oswajanie najmłodszych z tematyką hospicyjną. 

Program Pola Nadziei został stworzony przez Organizację Marie Curie Cancer Care. W 1996 r. MCCC przekazała ideowe założenie i zasady organizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 r. również w innych miastach Polskich - dla chorych w tamtejszych hospicjach. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji akcji. Każdego roku do akcji przyłącza się około 50 hospicjów z całej Polski.

Honorowy patronat nad krakowskimi Polami Nadziei objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównym partnerem akcji jest firma BP.

Od 20 lat w ramach Pól Nadziei Towarzystwo realizuje cele akcji, jakimi są pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, promowanie w społeczeństwie opieki nad terminalnie chorymi oraz edukacja dzieci i młodzieży.

TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” na prowadzenie działalności potrzebuje rocznie około 9 mln zł. Każdego roku czynione są starania o to żeby kampania Pola Nadziei zataczała coraz szersze kręgi. Od 2009 r. w ramach akcji Pola Nadziei promowana jest również możliwość przekazywania 1% podatku, gdyż akcja pokrywa się w czasie z możliwością dokonywania odpisów podatkowych.

rpol, lk / Kraków

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-03-09 12:24:09
miniaturka

Prof. Małoszewski nowym zwierzchnikiem w Polsce Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie

Nowym zwierzchnikiem Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie został w Polsce prof. dr hab. Piotr Małoszewski. Zastąpił na tym urzędzie Karola Szlenkiera.
2017-03-09 12:54:01
miniaturka
play

„Pragnę... miłości” - rekolekcje wielkopostne z ks. Krzysztofem Kralką SAC [VIDEO #2]

Zobacz kolejny odcinek rekolekcji wielkopostnych z ks. Krzysztofem Kralką SAC, założycielem wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
2017-03-09 12:55:28
miniaturka

Indonezja: król saudyjski spotkał się z przywódcami religijnymi

Król Salman „zawiódł oczekiwania tych, którzy pragnęli, aby jego wizyta w Indonezji ożywiła najbardziej konserwatywne środowiska muzułmańskie”, jak wskazał jezuita ks. Magnis Suseno.
2017-03-09 14:18:17
miniaturka

Kałków-Godów: Misteria Męki Pańskiej na deskach Teatru Dramatycznego

Ogromne zainteresowanie Misteriami Męki Pańskiej, które są grane przez okres Wielkiego Postu w każdą sobotę w sanktuarium maryjnym w Kałkowie-Godowie.
2017-03-09 14:45:35
miniaturka

W Polsce jest 33 tys. osób bezdomnych – pomagają im państwo i Kościół

O 2,7 tys. osób, do 33 tys., zmniejszyła się liczba osób bezdomnych w porównaniu z rokiem 2015 – wynika z badania, które przeprowadzono w lutym br. Koordynatorem badania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2017-03-09 15:17:02
miniaturka

Biskupi Holandii przed wyborami: głosować na broniących życie

Do korzystania z prawa do głosowania w sposób odpowiedzialny i w świetle wiary katolickiej zachęcili wiernych biskupi Holandii w liście wydanym przed wyborami do parlamentu, które odbędą się tam 15 marca.