Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl
2017-03-02 13:45
RA

Wielki Post w Licheniu

Rozpoczął się Wielki Post, czyli czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Jego zaleceniami są modlitwa, post i jałmużna.

W zachodniej tradycji liturgicznej obejmuje on okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku (w tym roku przypada on w dniach od 1 marca do 13 kwietnia). Tradycyjnie Wielki Post trwa 40 dni na pamiątkę 40-dniowego przebywania Jezusa na pustyni.

W okresie Wielkiego Postu z kościołów znikają kwiaty przy ołtarzu, panuje nastrój pokuty i zadumy. Kolorem liturgicznym jest fiolet. Suknem w takim właśnie kolorze zasłaniane są krzyże w świątyniach. Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni pokutnych: mówiących o nawróceniu i chrzcie oraz pasyjnych pieśni wielkopostnych takich, jak Wisi na krzyżu, Ludu, mój ludu, Jezu Chryste, Panie miły.

W tym czasie odprawiane są także nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem wielkopostnym o charakterze adoracyjnym, polegającym na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

W kościołach katolickich Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje Drogi Krzyżowej są przede wszystkim odtworzeniem wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ale mają także głęboką symbolikę – pozwalają zastanowić się na tym, jaką rolę w życiu człowieka spełnia m.in. prawda, miłość, oddanie, poświęcenie, wiara.

W Licheniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.15 w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Ostatnia Droga Krzyżowa zostanie odprawiona w Wielki Piątek, tj. 14 kwietnia, o godz. 17.00 w nawie głównej licheńskiej bazyliki, tuż przed liturgią na cześć Męki Pańskiej.

Z kolei nabożeństwo Gorzkich Żali będzie odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu także o godz. 16.15 w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Podczas nabożeństwa wierni będą mogli wysłuchać kazań pasyjnych ks. dra Piotra Kieniewicza MIC, marianina zajmującego się problemami natury etycznej.  

Licheń Stary, 02 marca 2017 r.