Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-11-03 13:53
jz / KAI

Rafalska: mamy świadomość, że podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania

Mamy świadomość, że podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania i że żadne pieniądze nie zmniejszą cierpień rodzin, którym rodzi się ciężko chore dziecko - powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska, prezentując projekt ustawy „Za życiem”.

Autor/źródło: Sławomir Kaczorek, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zaprezentowała w Sejmie projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin pod nazwą „Za życiem”. Celem proponowanych w nim rozwiązań jest „uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, głównie kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których w okresie prenatalnym lub w czasie porodu zdiagnozowano ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu.

Zdaniem rządu, wsparcie ze strony państwa wynika z konieczności zapewnienia rodzinom poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza, gdy może wystąpić sytuacja nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że jest to dopiero pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego i szczegółowego programu, który ma być przyjęty przez Radę Ministrów do końca tego roku. - Mamy świadomość, że podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania. Nie tylko dlatego, że nad programem pracują różne resorty, które muszą skoordynować swoje działania, ale przede wszystkim dlatego, że projekt jest adresowany do tych rodzin, którym rodzi się – albo wiedzą, że się urodzi – dziecko, u którego zdiagnozowano ciężką, nieuleczalną chorobę – tłumaczyła Elżbieta Rafalska.

„Mamy świadomość, że żadne pieniądze nie zmniejszą cierpień rodzin, którym rodzi się ciężko chore dziecko, ale nasz rząd mówi o tych rodzinach, że o was pamiętamy; że chcemy w tej bardzo trudnej sytuacji, z którą spotykacie się już w czasie ciąży pomóc i pracujemy nad przygotowaniem takiego programu” – dodała min. Rafalska.

Jak wyjaśniła, projekt ustawy stanowi ramy prawne, które „otwierają możliwości kompleksowego przygotowania innych działań, zarówno w obszarze ochrony zdrowia” – Pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi jest niewystarczająca i rozproszona – przyznała Rafalska.

„Dzisiaj – podkreśliła minister rodziny - mówimy wyraźnie, że ten program musi być bardzo precyzyjnie adresowany do tych rodzin, których dzieci nie mają szans wyleczenie. Muszą mieć szanse na to, aby w pierwszej kolejności mieć dostęp do rehabilitacji, opieki zdrowotnej, badań prenatalnych”, czy już funkcjonującej w ramach MRPiPS instytucji asystentów rodziny.

lk / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Elżbieta Rafalska, ustawa "Za życiem"