Strona główna
opoka.org.pl
2017-02-17 16:56
ek / Radio Watykańskie

Watykański sekretarz stanu o papieskiej dyplomacji

W wywiadzie udzielonym francuskiemu portalowi internetowemu Famille Chrétienne, kard. Pietro Parolin wyjaśniał czym różni się dyplomacja papieska od tej prowadzonej przez państwa świeckie.

Autor/źródło: Blancoduno/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

„Papieska dyplomacja – odpowiedział kard. Pietro Parolin – czerpie siłę przede wszystkim z Ewangelii. Dąży do tego, by popierać sprawiedliwość i zgodę między narodami, posługując się narzędziami właściwymi dla prawa międzynarodowego w świetle specyficznej misji duchowej, jaką ma Kościół. Działania Stolicy Apostolskiej nakierowane są głównie na budowanie pokoju i promowanie integralnego rozwoju ludzkiego w poszanowaniu dla godności każdego człowieka i jego podstawowych praw, z których pierwszym jest wolność religijna” – podkreślił purpurat. Zwrócił też uwagę, że wśród papieskich dyplomatów byli święci, jak np. papież Jan XXIII, wcześniej nuncjusz we Francji. Obecnie toczy się proces kanonizacyjny zmarłego w 1942 r. pracownika nuncjatury apostolskiej w Argentynie. Był nim sługa Boży ks. Giuseppe Canovai. Kard. Parolin napisał przedmowę do jego biografii.

Jedno z pytań zadanych watykańskiemu sekretarzowi stanu dotyczyło wojny na Ukrainie. Kard. Parolin stwierdził, że jest ona wyrazem „braku poszanowania dla prawa międzynarodowego”. Spowodowała liczne ofiary  śmiertelne, dotyka boleśnie całej ludności tego kraju i powoduje poważne konsekwencje na wszystkich płaszczyznach. „Stolica Apostolska nie tylko stwierdza nieustannie pilną konieczność modlitwy o pokój w tym regionie, ale również wzywa do pełnego respektowania zawieszenia broni” – powiedział hierarcha dodając, że zabiega też ona o zapewnienie wszelkiej pomocy humanitarnej ofiarom tamtejszego konfliktu. Ponadto poruszył m. in. takie kwestie, jak tylokrotnie potępiany przez Papieża Franciszka handel bronią, który przyczynia się do szerzenia terroryzmu. Zapytany natomiast o relacje Watykanu z Chinami kard. Parolin przyznał, że podejmowane od dłuższego czasu wysiłki na rzecz zbliżenia mają momenty lepsze i gorsze. Wyraził jednak nadzieję, że przy dobrej woli obu stron osiągnie się pozytywne rezultaty.


ak/ rv

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-02-17 15:04:22
miniaturka

Dzieło Pomocy Ad Gentes

W roku 2016 misjonarze zgłosili 169 projektów. Dzieło Pomocy Ad Gentes przeznaczyło na ich sfinansowanie 150 000 euro.
2017-02-17 15:42:10
miniaturka

Ukraina: Biskupi greckokatoliccy o palącej potrzebie reform w kraju

Ukraińcy pragną widzieć rezultaty walki o godne życie, za co nasz naród zapłacił i nadal płaci najwyższą cenę krwi - piszą członkowie synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w swym niedawnym orędziu do narodu. Proszą przy tym Ukraińców, aby wytrwali w dalszej walce i nie upadali na duchu.
2017-02-17 16:11:27
miniaturka

Francja: zalegalizowano prawo kneblujące usta obrońcom życia

To we Francji smutny dzień dla prawa do życia i wolności słowa – w ten sposób stowarzyszenia rodzin katolickich określają decyzję tamtejszego parlamentu, który definitywnie zalegalizował wczoraj ustawę kneblującą usta obrońcom życia. Zabrania ona publikowania w internecie treści, które miałyby odwieść kobietę od zamierzonej aborcji.
2017-02-17 17:24:45
miniaturka

Kenia: biskupi apelują o pomoc w związku z suszą

Przyłączając się do apelu o pomoc, prezydent Kenii Uhuru Kenyatta stwierdził, że dla wsparcia cierpiących potrzebnych jest 105 mln dolarów.
2017-02-17 17:46:09
miniaturka

Moskwa: patriarchat popiera prezydenta USA w obronie życia

Patriarchat moskiewski z uznaniem odnosi się do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych i przedstawicieli tamtejszego Kongresu o zaprzestaniu finansowania aborcji i jej propagowania ze środków budżetu państwa.
2017-02-17 18:03:35
miniaturka
play

Odwiedziny Ojca Świętego na Uniwersytecie Roma Tre

„Gdzie nie ma dialogu, słuchania, szacunku dla sposobu myślenia drugiego człowieka, przyjaźni, radości z zabawy, sportu, wszystkich tych rzeczy, tam nie ma prawdziwego uniwersytetu”.