Strona główna
opoka.org.pl
2017-02-17 15:03
iz / adgentes.misje.pl

Dzieło Pomocy Ad Gentes

W roku 2016 misjonarze zgłosili 169 projektów. Dzieło Pomocy Ad Gentes przeznaczyło na ich sfinansowanie 150 000 euro.

Autor/źródło: pixabay

Wśród projektów przeważają projekty ewangelizacyjne, dotyczące organizacji szkoleń dla katechistów, obozów i rekolekcji dla młodzieży, zakupu pomocy dydaktycznych do nauczania religii. Liczne są również projekty charytatywne. Przeważająca ich część wywodzi się z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Misjonarze prosili również o dofinansowanie projektów medycznych (przeważnie zakup lekarstw i drobnego sprzętu medycznego) oraz edukacyjnych (zakup podręczników, dofinansowanie działalności placówek edukacyjnych). Z projektami można się zapoznać na naszej stronie w zakładce projekty.

Można wesprzeć finansowo konkretny projekt realizowany na misjach dokonując wpłaty na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Aktualnie realizowane projekty prezentujemy  na naszej stronie internetowej w zakładce PROJEKTY oraz PROJEKTY 2016. Dopisek na przelewie pocztowym lub przekazie (np. Dożywianie dzieci, Ekwador), informuje na jaki konkretny cel  Darczyńca przekazuje środki  i ma charakter wiążący dla Dzieła.

Można również przekazywać ofiary pieniężne bez wskazania konkretnego projektu (Dopisek na przelewie lub przekazie: cele statutowe), co oznacza, że Darczyńca pozwala Dziełu Pomocy „Ad Gentes” na swobodne przeznaczenie otrzymanych środków  na najpilniejsze projekty.


http://www.adgentes.misje.pl/mozesz-pomoc-295/pomoc-finansowa-297


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: