Strona główna
opoka.org.pl
2017-02-09 07:02
Waldemar Wesołowski

Rozwój poradnictwa rodzinnego w diecezji legnickiej

Minął drugi rok działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Lubinie. Jest to jedna z placówek diecezjalnych świadcząca anonimową i bezpłatną pomoc.

Agata Szymkowiak, dyrektor lubińskiej poradni

Drugi rok działania Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Joanny Beretta Molla w Lubinie był czasem bardzo pracowitym i owocnym. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń, przyszedł czas na planowe, systematyczne działanie. Podjęto starania, żeby działania Poradni odpowiadały realnym potrzebom Klientów Poradni, jakie udało się poznać w roku 2015.

Osoby zgłaszające się do Poradni stanowią bardzo różnorodną grupę. Są to ludzie starsi (babcie i dziadkowie), rodzice dzieci i nastolatków, jak i młodzież, i dzieci, o różnej sytuacji życiowej, problemach i potrzebach. Wynika to z faktu, że działanie Poradni adresowane jest do wszystkich, którzy potrzebują pomocy, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy wyznania.

Pracownicy Poradni podkreślają, że dla osób korzystających z pomocy Poradni ogromne znaczenie ma fakt, że specjaliści kierują się wartościami i światopoglądem katolickim. Często, rejestrując się do specjalisty, klienci upewniają się, czy jest on osobą wierzącą i czy nie doradzi rozwiązań problemu sprzecznych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Wszystkie działania Poradni są anonimowe i bezpłatne. W 2016 roku wzięło w nich udział ponad 700 osób. Ponad 200 osób skorzystało z porad doradcy życia rodzinnego (większość z nich wzięła udział w 3 spotkaniach przygotowujących do sakramentu małżeństwa). Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z terapeutą rodzin: udział w nich wzięły ok. 170 osób (zdecydowana większość została objęta terapią obejmującą ponad 2 spotkania z terapeutą; często terapia obejmowała całą rodzinę – rodziców, dzieci, a nawet dziadków czy teściów). Logopeda, pracujący z dziećmi z wadami wymowy spotkał się z ponad 100 osobami (zazwyczaj w jednym spotkaniu uczestniczyło dziecko oraz rodzic, większość dzieci została objęta terapią logopedyczną, obejmującą ponad 2 spotkania). Również ponad 100 osób spotkało się indywidualnie z terapeutą uzależnień i współuzależnień, większość z nich korzystała ze spotkań wielokrotnie, w ramach terapii lub sesji po terapeutycznych. Sesje terapeutyczne prowadzili również psychologowie, z których pomocy skorzystało ok. 50 osób, z czego ok. 1/5 została objęta dłuższą terapią. Wiele osób skorzystało także z pomocy radców prawnych, mediatora, prawnika kanonisty oraz fizjoterapeuty.

Prócz spotkań indywidualnych, w ramach działania Poradni odbyły się liczne warsztaty. Były warsztaty dla kobiet - żon i matek, połączone z czytaniem i wspólnym omawianiem wartościowych książek nt. małżeństwa i kobiecości. Dla rodziców najmłodszych dzieci zostały zorganizowane warsztaty noszenia w chustach. Odbyły się także warsztaty z położną na temat „Poród – i co dalej ze mną”. Dużym zainteresowaniem niezmiennie cieszyły się warsztaty z I pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia dzieci i niemowląt, prowadzone przez pediatrów – w 2016 zorganizowano 2 takie sesje warsztatowe. W Poradni odbywały się także cykliczne warsztaty dotyczące pokonywania stresu w życiu codziennym – terapeutyczne i relaksacyjne, z terapeutą rodzin i fizjoterapeutą. Wiele osób skorzystało także z cyklu warsztatów, poświęconego komunikacji otwartej i wychowaniu. Były to warsztaty „Być rodzicem – jak wychować i przetrwać”, „Jak ci to powiedzieć – komunikacja dla par z elementami dialogu”, „Rodzeństwo – jak wychować i nie zwariować”, „Jak sobie radzić, kiedy sobie nie radzę”. W sumie w warsztatach organizowanych przez Poradnię wzięło udział ok. 110 osób.

We współpracy z lubińskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej odbywały się również spotkania grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Spotkania te, anonimowe i bezpłatne, były znaczącą pomocą dla osób borykających się z uzależnieniem własnym bądź osoby w najbliższej rodzinie. Prowadzenie tych spotkań przez terapeutkę dawało możliwość udzielenia pomocy na spotkaniu indywidualnym osobom, dla których spotkania w grupie okazały się niewystarczające.

Około 200 osób wzięło udział w wykładach, prowadzonych przez specjalistów z Poradni. Były to zajęcia w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa w par. św. Barbary, par. św. Jana Bosko oraz par. św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie. Odbyły się także wykłady w szkołach – na temat naturalnego rozpoznawania płodności w ramach Tygodnia NPR w Gimnazjum nr 4 w Lubinie oraz dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 10 na temat „Jak rozmawiać z dzieckiem, które dojrzewa”.

Owocna okazała się współpraca z lokalnymi instytucjami. Nie można nie wspomnieć tu o Urzędzie Miasta Lubina – to przede wszystkim dotacja z tej instytucji umożliwia działanie Poradni w tak szerokim zakresie. Darowizny udzieliła także Fundacja KGHM Polska Miedź, dofinansowując cały cykl warsztatów z komunikacji otwartej oraz porady niektórych specjalistów. Poradnia otrzymała wsparcie od Organizacji Zakładowej Solidarność Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie finansował prowadzenie spotkań grup wsparcia. Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie nieodpłatnie użyczała swoich sal lekcyjnych na warsztaty, a parafia św. Maksymiliana Kolbego w dalszym ciągu użycza pomieszczenia, w którym mieści się siedziba Poradni. Pomyślnie układa się również współpraca z mediami. Artykuły o działaniach Poradni i zapowiedzi różnych wydarzeń ukazywały się w dodatku legnickim tygodnika „Niedziela”, w „Gościu Legnickim”, w „Tygodniku Solidarność”, na portalach lubin.pl, istotne.pl, miedziowe.pl, oraz na stronach internetowych diecezji legnickiej i na falach Radia Plus Legnica. Pozwoliło to dotrzeć do szerokiego grona osób potrzebujących pomocy. Skuteczną metodą docierania do zainteresowanych okazał się również newsletter Poradni, wysyłany raz w miesiącu do klientów i sympatyków Poradni oraz media społecznościowe (Poradnia posiada profil na Facebook’u oraz Twitterze). Nieocenionego wsparcia w działaniu placówki udzieliła Grupa Odnowy w Duchu Świętym Jordan z Lubina, której członkowie obejmują modlitwą klientów i pracowników Poradni.

W 2017 roku Poradnia będzie kontynuować prowadzenie spotkań indywidualnych. Do personelu placówki dołączyła para z ruchu Spotkania Małżeńskie oraz specjalistka z zakresu komunikacji i wychowania. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych kontynuują działanie, a od lutego rusza nowa grupa wsparcia „Rodziców rozmowy przy kawie” – gdzie będzie można wspólnie poszukiwać rozwiązań codziennych problemów wychowawczych. Odbyły się już pierwsze warsztaty, dotyczące motywowania dzieci do nauki, a w planach – kolejny cykl z komunikacji otwartej, warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny met. Prof. J. Roetzera, warsztaty chustonoszenia, trening kontroli złości dla dzieci i rodziców i wiele innych.

Na trzeci już rok działania poradni pozostaje życzyć sobie dalszej opieki Patronki, św. Joanny Beretta Molla i tego, by działanie placówki przynosiło pożytek Klientom i przyczyniało się nie tylko do rozwiązania ich codziennych problemów, ale także do zbawienia ich dusz.


Agata Szymkowiak


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2017-02-08 17:39:11
miniaturka

Madryt: 5000 biletów dla potrzebujących

Madryckie metro przekazało pozarządowej organizacji Mensajeros de la Paz - Posłańcy Pokoju - 5 tys. biletów dla potrzebujących.
2017-02-08 18:09:04
miniaturka

Kościół w Salwadorze domaga się zakazu wydobywania metali

O zaprzestanie wydobywania surowców przez ponadnarodowe spółki górnicze zwrócił się do władz Salwadoru tamtejszy Kościół.
2017-02-08 18:39:58
miniaturka

Indie: demonstracja w New Delhi o uwolnienia porwanego księdza

Kościół w Indiach intensyfikuje modlitwy i wysiłki o uwolnienie porwanego już prawie przed rokiem, 4 marca 2016 r., w Jemenie hinduskiego salezjanina.
2017-02-09 09:50:25
miniaturka

Polski kapucyn o napadzie na misję w RŚA: to prawdziwa apokalipsa

"To była prawdziwa apokalipsa ognia; oenzetowskie siły pokojowe nie stanęły w obronie bezbronnej ludności” - tak o. Robert Wnuk OFM Cap opisuje atak 60 uzbrojonych muzułmańskich rebeliantów na miasto Bocaranga.
2017-02-09 10:20:32
miniaturka

Przedłuża się sprawa ujawnienia akt Piusa XII

Przedłuża się sprawa ujawnienia akt watykańskich dotyczących Piusa XII z okresu II wojny światowej. Według biskupa Sergio Pagano, prefekta Tajnego Archiwum Watykańskiego, przygotowania do tego są już w „dobrym punkcie”.
2017-02-09 11:27:58
miniaturka

Nowa książka o. Adama Szustaka

Najnowsza książka popularnego rekolekcjonisty "Oto człowiek. Droga krzyżowa z Jerozolimy" to wydanie albumowe rekolekcji, które były publikowane w formie video w 2014 roku, w okresie Wielkiego Postu.