Strona główna
opoka.org.pl
2017-02-07 12:50
RA

Wspomnienie św. Joanny Francuskiej

W roku 500. rocznicy zatwierdzenia Reguły Zakonu Najświętszej Maryi Panny przez Stolicę Apostolską siostry anuncjatki, księża marianie oraz wierni modlili się i wspominali św. Joannę de Valois.

Okazją do wspólnej modlitwy była przypadająca uroczystość patronalna ss. anuncjatek, które w sobotę wspominały swoją założycielkę, św. Joannę de Valois. W słowie skierowanym do wiernych ks. Zarzeczny mówił m.in. o liturgii, która powinna stanowić centrum życia chrześcijanina. Nawiązał także do Ewangelii z dnia, w której mowa była o 8 błogosławieństwach. Wspomniał także postać św. Joanny de Valois, której życie było naznaczone bólem i ciernieniem i pomimo tego, że była królową Francji – została odtrącona przez swojego męża.  Jednak zdaniem kaznodziei była silna  i przetrwała trudny okres próby, gdyż miała w sobie ducha Chrystusowego.

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli księża z licheńskiego domu zakonnego: ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony wspólnoty, ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz ks. Zbigniew Wąsiniak MIC.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrała s. Maria Ludwika, matka odpowiedzialna Zakonu w Grąblinie. Podziękowała wszystkim za przybycie oraz uczestnictwo we Mszy św. w tym szczególnym dla sióstr anuncjatek dniu. Zapewniła także o pamięci w modlitwie prosząc jednocześnie o modlitwę w intencji powołań do zgromadzenia sióstr anuncjatek. Zaprosiła także wiernych do klasztoru na skromny poczęstunek.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli oddać cześć św. Joannie de Valois poprzez ucałowanie jej relikwii, znajdujących się w grąblińskej świątyni. Uroczystości odpustowe uświetnił chór parafialny Virtus Dei.

Siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny w lesie grąblińskim mieszkają od 2010 roku. Obecnie w klasztorze mieszka sześć sióstr (w tym dwie Polki). Msze św. w dzień powszedni w grąblińskim kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych odprawiane są o godzinie 7.30, w niedzielę natomiast o godzinie 8.00.

Licheń Stary-Grąblin, 06 lutego 2017 r.   

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy