Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-02-02 20:02
Waldemar Wesołowski

Dzień Życia Konsekrowanego w legnickiej Katedrze

„Konsekracja to całkowite oddanie siebie Chrystusowi”, powiedział bp Zbigniew Kiernikowski podczas Mszy św. odprawionej w święto Ofiarowania Pańskiego.

poświęcenie świec

Na wspólne świętowanie do Legnicy przybyło ponad 100 osób konsekrowanych, sióstr, ojców i braci zakonnych oraz świeckich przedstawicieli instytutów życia konsekrowanego. Eucharystia rozpoczęła się od poświęcenia świec i procesji, w której uczestniczyły osoby konsekrowane, bp Marek Mendyk, bp senior Stefan Cichy oraz przełożeni seminarium duchownego i pracownicy kurii biskupiej.

W homilii Biskup legnicki podkreślił, że Ofiarowanie Pańskie to święto wszystkich ludzi, którzy idą za Jezusem. „Wszyscy jesteśmy wezwani do konsekracji, do uświęcenia życia, stawania się świątynią Boga” – mówił kaznodzieja.

W dalszej części bp Kiernikowski wyjaśniał właściwe pojęcie życia konsekrowanego. „Chrzest i konsekracja to propozycja życia. To nie tylko wypełnianie własnych pragnień, czy pomysłu na życie, ale przekraczanie siebie, to całkowite oparcie się na Jezusie, to wchodzenie w Niego samego, stawanie się Jego cząstką” – podkreślał.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że poprzez uświęcanie się, wszyscy mamy stawać się świątynią Boga, czyli znakiem dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są daleko, którzy są pogubieni, żyją w beznadziei, czy na rozdrożu. Tę rolę w szczególny sposób pełnią osoby, które poprzez złożone śluby żyją w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie.

„Życie konsekrowane, życie zakonne, to nie wygodny sposób na życie, ale posługa wobec świata. To udział w posłudze Jezusa, który wydał samego siebie za nas. Dlatego osoby konsekrowane są znakiem dla innych – jak stawać się świątynią Boga, jak formować życie według zamysłu Boga” – mówił Biskup legnicki.

W dalszej części homilii bp Zbigniew postawił pytanie o to, czego Pan od nas oczekuje? W odpowiedzi podkreślił: „Nie chodzi tylko o czynienie dobra, ale wzięcie na siebie zła, skutków grzechu. Konsekracja to nie triumfalizm, powierzchowność, ale podejmowanie trudów krzyża każdego dnia. To wejście w totalną bezinteresowność, to całkowite oddanie siebie Chrystusowi i innym. To odwaga wchodzenia w ludzkie nędze z mocą Chrystusa”.

Po homilii przedstawiciele zgromadzeń żeńskich i męskich odmówili akt dziękczynienia Bogu za powołanie do życia konsekrowanego i odnowili swoje śluby.

W diecezji legnickiej istnieje 15 żeńskich zgromadzeń i zakonów oraz 7 zgromadzeń męskich. Zakonem typowo kontemplacyjnym są Siostry Benedyktynki w Krzeszowie.

Wiele zgromadzeń prowadzi działalność szkolno-wychowawczą: zajmują się dziećmi i młodzieżą. Siostry Elżbietanki w Legnicy i w Bolesławcu prowadzą Dom Dziecka. Siostry Magdalenki w Lubaniu Śl. prowadzą Ognisko Wychowawcze dla dziewcząt z rodzin dysfunkcyjnych. Ochronką dla dzieci zajmują się Siostry Służebniczki Dębickie w Chojnowie.

Opieka zdrowotna i socjalna to kolejny rodzaj posługi. Siostry Elżbietanki prowadzą Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Miłkowie, pracują jako pielęgniarki przy chorych w Chełmsku Śl. w Domu Opieki Społecznej, w Ośrodku Rehabilitacyjnym i Opiekuńczym we Wleniu. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pracują w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym Caritas w Jeleniej Górze. Siostry Służebniczki Śląskie w Szklarskiej Porębie pracują, jako opiekunki w prowadzonym przez siebie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej.

Siostry pełnią ponadto posługę w domach wypoczynkowych i rekolekcyjnych: Siostry Elżbietanki w Krzeszowie, Siostry Boromeuszki Trzebnickie w Szklarskiej Porębie Górnej, Siostry Magdalenki w Jeleniej Górze, Siostry Adoratorki w Bolesławcu. 

Siostry Magdalenki od początku istnienia diecezji pracują w Wyższym Seminarium Duchownym i w Legnickiej Kurii Biskupiej. Siostry Karmelitanki zajmują się min. posługą w Centrum Formacji Charytatywnej „Caritas”. Większość sióstr różnych zgromadzeń, skupionych w różnych domach włączonych jest w pracę w parafiach. Podejmują posługę, jako katechetki, zakrystianki, organistki, kucharki.

Na terenie diecezji pełni posługę 7 zgromadzeń męskich. Księża, ojcowie i bracia zakonni zajmują się przede wszystkim prowadzeniem parafii i pracują w duszpasterstwie parafialnym, uczą katechezy, pełnią też funkcję kapelanów szpitalnych. Ojcowie Franciszkanie Konwentualni prowadzą gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Legnicy, Salezjanie - liceum ogólnokształcące i bursę dla chłopców w Lubinie, o. Pijarzy szkołę podstawową i gimnazjum w Bolesławcu. Ojcowie Bonifratrzy  prowadzą w Legnicy aptekę. O. Marek Skiba, Oblat Maryi Niepokalanej, prowadzi rekolekcyjny „Dom Chleba” w Osłej.

Tekst i foto ks. Waldemar Wesołowski
Podziel się tym materiałem z innymi: