Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-01-27 13:31
jz / KAI

Pierwszy list pasterski abp. Jędraszewskiego do wiernych archidiecezji krakowskiej

„Proszę, aby wspólne budowanie Królestwa Bożego pośród nas, na krakowskiej ziemi, stało się treścią Waszych codziennych duchowych wysiłków” - napisał abp Marek Jędraszewski, nowy metropolita krakowski w swoim pierwszym liście pasterskim.

Autor/źródło: Mazur, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Abp Marek Jędraszewski pisze, że wraz z ingresem do katedry na Wawelu zostało mu powierzone „wielkie dziedzictwo naznaczone posługą pasterzy, których imiona stały się prawdziwą chlubą Krakowa zarówno minionych wieków, jak i ostatnich dziesięcioleci”. Wspominając swoich poprzedników, kardynałów Sapiehę, Wojtyłę, Macharskiego i Dziwisza, zapewnia, że „z wielką ufnością w Bożą pomoc” podejmuje ich dzieło, by według słów papieża Franciszka zawartych w bulli nominacyjnej uczyć „poznawać Chrystusa, będącego Źródłem miłości i największym Dawcą łaski”. 

Nowy metropolita krakowski podkreśla, że poznanie Chrystusa nie kończy się tylko na sferze rozumowej, ale domaga się doświadczenia zbawczej miłości Boga – miłości miłosiernej, której świadkiem stała się św. Faustyna. Przypominając swoją posługę w Łodzi, gdzie rozpoczęła się jej duchowa droga, wyznał, że obejmując posługę w Krakowie, skąd wyszła z łagiewnickiego sanktuarium iskra Bożego Miłosierdzia, czuje się szczególnie zobowiązany go tego, by wszystkim głosić prawdę o miłosierdziu Boga. „Oby jak najwięcej ludzi mogło z głęboką i pełną wdzięczności wiarą wyznawać: „Jezu, ufam Tobie!” - napisał.

„Każdy, kto doświadczył w sobie łaski osobistego dotknięcia przez Boże miłosierdzie, doskonale wie, że dźwiga ono człowieka w górę i wzywa go do coraz bardziej pięknych i szlachetnych zadań” - kontynuuje hierarcha i wskazuje, że są to przestrzenie, które opisał Jezus w ośmiu błogosławieństwach. Zaznacza, że najpełniej ich treść wprowadził w życie sam Jezus, który stał się przez to „najwyższym wzorem człowieczeństwa”, a słowami skierowanymi do Piotra „Pójdź za Mną!” określił „drogę myślenia i postępowania dla każdego człowieka wierzącego”.

Abp Jędraszewski pisze, że osiem błogosławieństw określa tożsamość każdego chrześcijanina. „Być chrześcijaninem znaczy bowiem przyjąć taki sposób myślenia i postępowania, który zdecydowanie różni się od tego, czym i według czego pragnie żyć świat” - wyjaśnia. „W duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, odrzucający istnienie obiektywnej prawdy i jednocześnie głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze o konieczności budowania swego życia na skale, a nie na piasku” - dodaje. Zaznacza, że ten, kto słucha i wypełnia słowa Jezusa, odpowiedzialnie buduje swoje człowieczeństwo.

„Pierwszym i przez to wyjątkowym miejscem kształtowania się naszego człowieczeństwa jest rodzina, wspólnota o fundamentalnym znaczeniu dla życia społecznego i narodowego” - czytamy dalej w liście. „Współczesne ideologie próbują wielorako podważać jej istotę wynikającą z Bożego planu, dlatego też szczególnym zadaniem nas wszystkich, zarówno pasterzy, jak i wiernych świeckich, jest troska o to, aby małżeństwo i rodzina mogły żyć w pokoju, wierze i miłości, będąc budowane na fundamencie Chrystusowym” - podkreśla abp Jędraszewski. Nawołuje do otwartości na nauczanie Kościoła o rodzinie i do obrony każdego ludzkiego życia, bo w tym objawia się budowanie cywilizacji miłości, do czego wzywał św. Jan Paweł II. Według niego Światowe Dni Młodzieży zobowiązują do tego, aby „ewangeliczne prawdy i wartości z wielką miłością i cierpliwością przekazywać młodemu pokoleniu”. „Od jego gotowości, aby budować swe życie na tej skale, którą jest Chrystus, zależy przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie” - zaznacza.

Na zakończenie nowy metropolita krakowski prosi diecezjan, aby „wspólne budowanie Królestwa Bożego pośród nas, na krakowskiej ziemi, stało się treścią Waszych codziennych duchowych wysiłków”.

md / Kraków


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Kraków, abp Marek Jędraszewski