Strona główna
opoka.org.pl
2017-01-24 17:05
RV/mm

Papież u św. Marty: bądźmy autentyczni w relacjach z Bogiem

„Panu Bogu podoba się, kiedy się na Niego złościmy, bo wtedy jesteśmy autentyczni” – to słowa papieża z homilii wygłoszonej w kaplicy Domu św. Marty.

Autor/źródło: M. Mazur/episkopat.pl

Podobnie jak w poprzednich dniach Franciszek odniósł się do czytanego na Mszy fragmentu Listu do Hebrajczyków: „Ofiary ani daru nie chciałeś; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Po Adamie, który się ukrywa, bo boi się Boga – mówił Papież – Pan powołuje ludzi, którzy mówią: „Oto ja, jestem gotowy, jestem gotowa”. Od „oto ja” Abrahama, Mojżesza, Eliasza, Izajasza, Jeremiasza aż do wielkiego „Oto ja” Maryi i ostatecznego „Oto Ja” Jezusa.

 

„Pan prowadzi dialog z tymi, których wzywa na tę drogę, gdzie mówi się «Oto ja». Ma tak wiele cierpliwości, wiele cierpliwości. Kiedy czytamy Księgę Hioba, całą argumentację tego człowieka, który nie rozumie, i odpowiedzi Pana, który mówi, napomina go... to jakie jest w końcu «Oto ja» Hioba? «O, dobry Panie, masz rację: dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem». «Oto ja», kiedy jest wola, nieprawdaż? Życie chrześcijańskie to właśnie to: «Oto ja», nieustanne «Oto ja», aby pełnić wolę Pana. Jedno po drugim... Jak dobrze jest czytać Biblię, szukając odpowiedzi, które ludzie dają Panu, jak Mu odpowiadają, i piękne jest je znaleźć. «Oto ja, jestem gotów, aby pełnić Twoją wolę»” – powiedział Ojciec Święty.

Liturgia dzisiejszego dnia – kontynuował Papież – zachęca nas do refleksji: Jak wygląda moje «Oto ja»? Czy jestem gotowy pełnić wolę Pana?

„Czy ukrywam się jak Adam, aby nie odpowiedzieć? Albo, kiedy Pan mnie wzywa, zamiast powiedzieć: «Oto ja», mówię: «Czego chcesz ode mnie?»; a może uciekam jak Jonasz, który nie chciał robić tego, czego wymagał od Niego Pan? Albo udaję, że wypełniam wolę Pana, a robię to tylko zewnętrznie, tak jak uczeni w Prawie, których Jezus tak surowo ganił? Udawali: «Robię, co trzeba... żadnych pytań: robię to i nic więcej». Albo patrzę w inną stronę, tak jak uczynili lewita i kapłan, kiedy widzieli tego biednego, rannego człowieka, pobitego przez zbójców, na wpół umarłego? Jaka jest moja odpowiedź, którą daję Panu?” – pytał Franciszek.

Kończąc homilię Papież podkreślił, że Bóg każdego dnia nas wzywa i zachęca, abyśmy odpowiadali naszym «Oto ja», ale nie bójmy się wtedy z Nim dyskutować.

 „On lubi z nami dyskutować. Ktoś mi mówi: «Ależ ojcze, tyle razy, kiedy się modlę, złoszczę się na Pana Boga...». Jednak to też jest modlitwa! Panu podoba się, kiedy się złościmy i mówimy Mu prosto w oczy to, co czujemy, bo jest Ojcem! I to też jest postawa «Oto ja»... A może jednak się ukrywam? Albo uciekam? Albo udaję? Albo patrzę w inną stronę? Każdy z nas może odpowiedzieć: Jakie jest moje «Oto ja» przed Panem, aby pełnić Jego wolę w moim życiu? Jakie jest? Oby Duch Święty dał nam łaskę znalezienia odpowiedzi” – zakończył Ojciec Święty. 

pp / rv


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-01-24 13:10:03
miniaturka

Franciszek do ludzi mediów: fakty naznaczone logiką dobrej nowiny

– Musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę lęku, będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na „złych wiadomościach” – pisze papież Franciszek w Orędziu na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2017-01-24 13:32:24
miniaturka

Kościół na Kubie – nadzieja i ewangelizacja

Ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM i ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA spotkali się z kubańskimi biskupami, nuncjuszem apostolskim w tym kraju oraz polskimi misjonarzami.
2017-01-24 14:30:51
miniaturka

Bp Tomasik: ślub może odbyć się w inny dzień niż sobota

O zasadach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa dyskutowali dzisiaj księża diecezji radomskiej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Uczestniczyło w nim ok. 200 księży proboszczów.
2017-01-24 17:26:00
miniaturka

Papiescy wysłannicy odwiedzili Aleppo

Papiescy wysłannicy odwiedzili umęczone Aleppo. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli Stolicy Apostolskiej od momentu zakończenia oblężenia tego syryjskiego miasta.
2017-01-24 18:07:22
miniaturka

Kard. Angelo Bagnasco o potrzebie solidarności

Dramatyczna sytuacja dotkniętych trzęsieniem ziemi mieszkańców środkowych Włoch, przyszłość rodziny, ubożenie społeczeństwa oraz kwestia ochrony życia. To główne tematy podjęte na rozpoczęcie sesji plenarnej włoskiej konferencji biskupów przez kard. Bagnasco.
2017-01-24 18:21:45
miniaturka

Kraków: pogrzeb ks. Mieczysława Malińskiego

W kościele sióstr wizytek w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Mieczysława Malińskiego. Kaznodzieja, pisarz i publicysta, przyjaciel Jana Pawła II zmarł 15 stycznia w wieku 93 lat.