Strona główna
opoka.org.pl
2016-10-28 11:45
iz / KAI

Poznań: Sesja Jubileuszowa Poznańskiej Grupy Ekumenicznej

Wczorajsza sesja jubileuszowa Poznańskiej Grupy Ekumenicznej w UAM, zwieńczyła obchody piętnastego Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu.

Poznań
Autor/źródło: pixabay

Gościem specjalnym wydarzenia łączącego siedem chrześcijańskich Kościołów był br. Alois, przeor ekumenicznej Wspólnoty z Taizé.


„Poznańska Grupa Ekumeniczna chce być płaszczyzną spotkania chrześcijan, którzy pragną jedności. Jeśli co miesiąc spotykamy się na modlitwie i uczestniczymy w spotkaniach roboczych, możemy być pewni, że jest to działanie Ducha Świętego” − zauważył na początku jubileuszowej sesji ks. dr Tomasz Siuda, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.


W spotkaniu uczestniczyli m.in. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, prezbiter Mateusz Wichary, zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Uczestnikami jubileuszowej sesji byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.


„Poznańska Grupa Ekumeniczna pracuje dla jedności chrześcijan, dlatego że jej członkowie doskonale wiedzą, że światło Chrystusa powierzone jest nam wszystkim i że tylko wspólnie możemy to światło przekazywać. Dziś w imię prawdy najważniejsze jest pojednanie” − podkreślił w swoim wystąpieniu przeor Wspólnoty z Taizé.


W wykładzie pt. „Pojednanie − przyjąć innego” zauważył, że Ewangelia przesycona jest dynamiką powszechnego braterstwa, a zjednoczenie chrześcijan jest pragnieniem i marzeniem wielu, zwłaszcza młodych. Br. Alois wyraził przekonanie, że zbliżająca się 500. rocznica reformacji w 2017 r. może być okazją do zrobienia kroku naprzód dla jedności chrześcijan.


Przeor Wspólnoty z Taizé przypomniał modlitwę Chrystusa zawartą w 17. rozdziale Ewangelii św. Jana, „aby byli jedno”. Zaznaczył, że Chrystus, przyjmując ciało, łączy się z nami tym co jest najniższe, żeby skuteczniej do nas docierać. Bóg przyjmuje w sobie nasze człowieczeństwo i w zamian przekazuje nam Ducha Świętego, własne życie.


„Kiedy odkrywamy, że komunia z Bogiem jest wymianą, rozumiemy, że pojednanie jest sercem Ewangelii” − mówił br. Alois.


Podkreślił, że Chrystus przywraca wzajemne zaufanie między Bogiem a człowiekiem, a to przemienia relacje między ludźmi. „Tych, których Bóg pojednał ze sobą, posyła w świat i czyni ambasadorami pojednania w świecie, ponieważ chce pojednać całą ludzkość. Ten dar został ofiarowany wszystkim, którzy noszą Jego imię” − stwierdził gość z Taizé.


Przekonywał, że współczesnemu światu trzeba pokazywać, że możliwa jest jedność przy poszanowaniu pluralizmu. „Przed chrześcijanami stoi zadanie ukazywania jedności, a jej utrwalanie możliwe jest wtedy, kiedy zostanie uszanowana ich różnorodność” − zaznaczył prelegent.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy