Strona główna
opoka.org.pl
2017-01-16 12:08
KAI/mm

W środę rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Autor/źródło: pixabay.com

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.


Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.


Jak podkreśla w swoich materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan niemiecka komisja przygotowawcza, w tym roku przypada rocznica 500 lat Reformacji, z tej myśli wyewoluował temat uroczystości. Po wielu dyskusjach Kościoły w Niemczech uznały, że najlepszym ekumenicznym sposobem upamiętnienia tego wydarzenia będzie Święto Chrystusa.


- Jeśli akcent zostanie położony na Jezusie Chrystusie i Jego dziele pojednania, jako centrum wiary chrześcijańskiej, wówczas wszyscy ekumeniczni partnerzy EKD (rzymscy katolicy, prawosławni, baptyści, metodyści, menonici i inni) będą mogli uczestniczyć w obchodach rocznicowych - czytamy w materiałach.


W swoich konspektach komisja przygotowawcza zaakcentowała szczególnie dwie sprawy - Z jednej strony będzie w nich obecna celebracja miłości i łaski Bożej, „usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra. Z drugiej strony, materiały powinny także podkreślić ból spowodowany późniejszymi głębokimi podziałami, które dotknęły Kościół, otwarcie ukazując i nazywając winę, i dając sposobność wykonania kroków w stronę pojednania.


Ostatecznie to adhortacja papieża Franciszka, w której użyto cytatu „Miłość Chrystusa przynagla nas”, doprecyzowała hasło tegorocznych obchodów brzmiące - "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas".


Zdanie z 2 Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne:


Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich, dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie, dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała, dzień 4: To, co dawne, przeminęło, dzień 5: Nastało nowe, dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą, dzień 7: Służba pojednania, dzień 8: Pojednani z Bogiem.


Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Niemiec.


W dzisiejszych czasach pośród 81 milionów mieszkańców Niemiec 50 milionów to chrześcijanie. - Około jedna trzecia populacji należy do jednego z protestanckich regionalnych Kościołów zrzeszonych w EKD, jedna trzecia jest wyznania rzymskokatolickiego i niecała jedna trzecia nie przyznaje się do żadnej religii. 1,7% populacji jest prawosławna, kolejne 1,8% należy do jednego z wolnych Kościołów, 4,9% ludności Niemiec stanowią muzułmanie, 0,1% – Żydzi - podają twórcy materiałów.


Wiele inicjatyw ekumenicznych w Niemczech to inicjatywy oddolne, jak Modlitewny Tydzień Sojuszu Ewangelickiego i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Sąsiadujące parafie i wspólnoty często organizują spotkania ekumeniczne. W niektórych regionach wspólnoty i parafie nawiązują lokalną współpracę międzywyznaniową, podpisując formalną umowę, która wyznacza jej zakres i zasady. Współpraca ekumeniczna występuje także na poziomie zwierzchników poszczególnych Kościołów.


Typową cechą niemieckiego krajobrazu wyznaniowego są kościelne konwencje czy zjazdy członków danego Kościoła, które odbywają się co dwa lata i są organizowane przez Centralny Komitet Niemieckich Katolików i Niemiecki Ewangelicki „Kirchentag” (DEKT).


Rada Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech (ACK) została utworzona 10 marca 1948 roku, a więc kilka miesięcy przed powstaniem Światowej Rady Kościołów.


Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.


Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp.


Od 1966 r. materiały te przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.


Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą również udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.

ar / Warszawa

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy