Strona główna
opoka.org.pl
2017-01-15 14:40
Ewa Kotowska-Rasiak

Bp Buzun: Jezus powinien być w centrum naszego życia

- Jezus jest dla nas Tym, który powinien być w centrum naszego zainteresowania. To jest nasze powołanie i zadanie – mówił bp Łukasz Buzun podczas dorocznego spotkania z członkami Akcji Katolickiej z całej diecezji kaliskiej.

Autor/źródło: Ewa Kotowska-Rasiak

Spotkanie poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. W homilii bp Buzun nawiązał do zapisków więziennych kard. Stefana Wyszyńskiego. Zacytował fragment tekstu z 24 maja 1956 r., w którym Prymas Tysiąclecia w modlitewnej formie powierza swoje życie Panu Bogu, nie zgadza się na przeszkody wypływające z wnętrza człowieka zakłócające współpracę z Bogiem. Zachęcał członków Akcji Katolickiej do ciągłej pracy nad sobą. – Trzeba wypracowywać w sobie taki styl istnienia, funkcjonowania, poruszania się w świecie, w relacjach międzyludzkich, żeby Boga nie wyprzeć ze swego życia przez grzech naturalizmu, bo to nas niszczy, najbardziej w wymiarze gorliwości i odwagi – powiedział kaznodzieja. Wskazywał, że w życiu człowieka bardzo ważny jest dialog z Bogiem. – Poprzez modlitwę budzimy w sobie człowieka, który jest otwarty na Ducha Bożego – zaznaczył hierarcha. Podkreślał, że Maryja powinna być przewodniczką na drogach życia każdego człowieka. - Prośmy Matkę Bożą, aby przez Jej szczególną opiekę i wstawiennictwo dokonywało się dzieło współpracy z łaską Bożą w naszym życiu, aby ono wydawało piękne owoce w naszej codzienności, środowiskach rodzinnych, społecznych, parafialnych, aby te owoce trwały i pracowały na przyszłość naszego narodu – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Wraz z biskupem Łukaszem Buzunem modlili się: ks. kanonik Eugeniusz Synowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ks. Łukasz Pondel, ojciec duchowny w seminarium i ks. Sławomir Kęszka, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W czasie Mszy św. przyjęto do Akcji Katolickiej ośmiu nowych członków, którym biskup wręczył odznaki i legitymacje. Po Eucharystii przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotkali się z biskupem w refektarzu, gdzie przełamali się opłatkiem. Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji istnieje ok. 80 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 800 członków. Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, a asystentem kościelnym – ks. dr Sławomir Kęszka.

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy