Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-12-27 12:19
jz / KAI

W przyszłym roku Ogólnopolski Kongres Apostolstwa Trzeźwości

"Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu" - pod takim hasłem najprawdopodobniej we wrześniu przyszłego roku w Warszawie odbędzie się Narodowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości. Jego tematem będzie troska o trzeźwą rodzinę.

"Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu" - pod takim hasłem najprawdopodobniej we wrześniu przyszłego roku w Warszawie odbędzie się Narodowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości. Jego tematem będzie troska o trzeźwą rodzinę, promocja abstynencji wśród Polaków oraz postulat wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu.

W rozmowie z KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości przypomniał podczas zebrania plenarnego KEP w czerwcu br., że sytuacja dotycząca spożywania przez Polaków alkoholu jest wciąż niepokojąca. – Należymy do rodziny państw europejskich, które piją najwięcej, ale jesteśmy na dobrej drodze, by temu zadaniu sprostać. Mówię to z bólem, bo troska o trzeźwość narodu powinna dotyczyć wszystkich: nie tylko księży biskupów, ale całego społeczeństwa, także władz państwowych i samorządowych – stwierdził.

Wypracowaniem konkretnych zagadnień, które mogłyby zostać poruszone podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości zajęła się na razie Diecezjalna Rada Trzeźwości działająca w diecezji łomżyńskiej (jej biskupem pomocniczym jest właśnie bp Tadeusz Bronakowski).  

Tematem wiodącym będzie prawdopodobnie kondycja polskiej rodziny, która jest pierwszym i fundamentalnym wzorcem budowania trzeźwego społeczeństwa i narodu. Innym zagadnieniem ma być kwestia rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w kontekście postulatów zmniejszenia punktów sprzedaży alkoholu, czyli walki ze zbyt łatwym dostępem do trunków. 

Bp Bronakowski przypomniał, że w Polsce jest obecnie około miliona osób uzależnionych od alkoholu, ponad 3 mln pijących ryzykownie i szkodliwie. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje ponad 1,5 mln dzieci. W naszym kraju sprzedaż wyrobów alkoholowych oferuje czterokrotnie więcej punktu handlowych niż wynika to z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia: powinno być nie więcej niż 1 punkt na 1000 mieszkańców, a jest 1 na 250.

Zdaniem bp. Bronakowskiego, ta trudna sytuacja wymaga refleksji tak księży biskupów, jak i rządzących, ale przede wszystkim każdego wierzącego.

W tradycyjnym liście na sierpień, miesiąc trzeźwości, Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości wyraził nadzieję, że Narodowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości "będzie to wydarzenie integrujące wiele środowisk, stwarzające okazję do wymiany poglądów i opinii, a przede wszystkim kreślące kierunki działań apostolstwa trzeźwości na kolejne lata posługi w naszej ojczyźnie".

"Liczymy na zaangażowanie się w prace kongresowe: parlamentu, władz centralnych i samorządowych, bractw, stowarzyszeń, apostołów trzeźwości oraz wszystkich ludzi dobrej woli" - podkreślono w liście.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości kieruje kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce. Wśród jego zadań jest m.in. przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości, koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (w tym organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkania duszpasterskiego i sympozjum).

Zespół inicjuje także wydarzenia w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz sierpnia - miesiąca abstynencji. Jest także organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Promuje profilaktyczny ruch wśród dzieci, zwany Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpracuje ponadto z ośrodkami naukowymi i społecznymi, rozpowszechnia wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

lk / Warszawa


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Apostolstwo Trzeźwości