Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2016-12-16 19:35
Anna Bajon / Radio Watykańskie

Watykan w OBWE: wzrost dyskryminacji chrześcijan Europy

Kwestie istotne dla godności i praw człowieka poruszył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wziął udział w jej dwóch wiedeńskich spotkaniach.

Autor/źródło: pixabay

Zabierając trzykrotnie głos 14 grudnia konferencji o walce z nietolerancją i dyskryminacją względem chrześcijan w Europie. ks. Janusz Urbańczyk wskazał na kluczowe znaczenie, jakie dla zapobiegania tym zjawiskom mają: wychowywanie do „kultury spotkania”, popieranie większego zaufania do religii oraz uznanie, że przez swoje wartości i tradycje mogą się one znacząco przyczynić do rozwoju społeczeństwa.

Wprawdzie w Europie na szczęście nie dochodzi do tak brutalnych prześladowań, jakie cierpi wielu wyznawców Chrystusa w innych częściach globu – przyznał papieski dyplomata. – Tym niemniej jednak niepokojący jest niestety wzrost przejawów nietolerancji, aktów nienawiści i wandalizmu względem nich, jak też przypadków znieważania ich ze względu na ich przekonania.

Do zjawisk tych często nie przywiązuje się należytej wagi, i to także w mediach – zwrócił uwagę ks. Urbańczyk. Równie niepokojące są agresywne kampanie oszczercze przeciw chrześcijanom, którym zarzuca się bigoterię i nietolerancję tylko dlatego, że wyrażają publicznie opinie niezgodne z szerzonymi obecnie ideologiami. Bronią oni natury ludzkiej przed „nową kolonizacją ideologiczną” – podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. domaga się ona dla wyznawców Chrystusa odpowiedniej obrony prawnej. Watykański dyplomata przypomniał też przyjętą w 2014 r. przez OBWE w Bazylei deklarację o zwalczaniu antysemityzmu. Zgodzono się wówczas wypracować podobne dokumenty przeciw dyskryminacji wyznawców islamu, chrześcijaństwa i innych religii, jednak po dwóch latach wskutek wahań ze strony niektórych państw członkowskich nic jeszcze w tym kierunku nie zrobiono.

Natomiast 15 grudnia ks. Urbańczyk przemawiał na posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconym zwalczaniu handlu ludźmi. Przypomniał zaangażowanie licznych instytucji i organizacji katolickich w walkę z tym haniebnym procederem. Jest ono inspirowane wyraźnym nauczaniem papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. To od jego watykańskiej rezydencji wzięła swą nazwę międzynarodowa „Grupa św. Marty”, która jest przykładem współpracy Kościoła i policji na tym ważnym dla ludzkiej godności polu.

ak/ rv


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: OBWE