Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2016-12-16 14:01
KAI/mm

Argentyna: powstała sieć przedsiębiorców wspierających społeczne nauczanie papieża

W Buenos Aires zawiązała się sieć przemysłowców i przedsiębiorców „Laudatistas” (RIEL). W jej skład wchodzą przedstawiciele świata biznesu, którym bliskie są idee zawarte w encyklice „Laudato si”.

Buenos Aires. To tu zawiązała się sieć „Laudatistas”
Autor/źródło: pixabay.com

Nazwa członków nowego stowarzyszenia wywodzi się od encykliki Ojca Świętego „Laudato si'”, podkreślając zarazem jej znaczenie dla świata biznesu w Argentynie. Prezentacja nowego ugrupowania, które prasa argentyńska zdążyła już określić mianem „pierwszej, własnej partii papieża Franciszka”, odbyła się 14 grudnia w stołecznym klasztorze mercedariuszy. Przewodniczył jej osobisty wysłannik Ojca Świętego, jego rodak bp Marcelo Sánchez Sorondo, kanclerz Papieskich Akademii – Nauk i Nauk Społecznych. Program i założenia Sieci przedstawili Gustavo Vera – deputowany do rady miasta i przewodniczący organizacji pozarządowej La Alameda oraz Federico Cuomo – członek Argentyńskiego Związku Przemysłowego. 

Według inicjatorów RIEL jest organizacją polityczną i społeczną, niepartyjną i opiera się na nauczaniu encykliki „Laudato si'”. Nawiązuje zwłaszcza do zawartego w niej wezwania do „panów władzy i pieniądza”, aby wystrzegali się grzechu obojętności, aby kierowali się dobrem wspólnym, wspierali słabych i troszczyli się o świat, w którym żyjemy. Ten właśnie apel stał się główną przesłanką powołania do życia nowej organizacji – podkreślili jej twórcy.

„Wzywamy tych, którym leżą na sercu sprawy przedsiębiorczości (przemysłowców, handlowców, spółdzielców, przedsiębiorców) oraz wrażliwych na sprawy społeczne i powołanie uczestniczące, do zaangażowania się, w wymiarze powszechnym, interdyscyplinarnym i międzyreligijnym, w przekazywanie wartości, propagowanych przez naszego papieża Franciszka, w środowisku świata przedsiębiorczości i działania zgodnie z nimi” – napisali twórcy Sieci. Według nich będzie to ich wkład w położenie kresu „podziałom, wskutek których tak bardzo cierpimy jako naród”.

Zdaniem pomysłodawców ci, którzy odpowiedzą na „to palące wezwanie”, będą zgodni z ich stanowiskiem, iż „możemy działać przeciw kulturze odrzucenia, nie tylko podając rękę potrzebującemu, ale także zastanawiając się nad tym, jaki rodzaj systemu produkcyjnego tworzymy”. Chodzi o to, że spółdzielnie oraz drobne i średnie przedsiębiorstwa jako pracodawcy „mogą odgrywać główną rolę w tworzeniu źródeł pracy godnej, szanującej prawa pracujących”. Celem jest stworzenie sieci pracodawców i pokazanie, że gospodarka nie jest technokracją ani spekulacją finansową, ale winna być siecią przedsiębiorstw średnich i małych, przemysłem obejmującym też spółdzielnie – wyjaśnił jeden z inicjatorów.

Przedsiębiorcy nawiązują szczególnie do tego fragmentu „Laudato si'”, który mówi o tym, że ich działalność, będąca „szlachetnym powołaniem ukierunkowanym na wytwarzanie bogactw i na poprawianie świata dla wszystkich, może być bardzo owocnym sposobem wspierania regionu, w którym zakładają oni swe przedsiębiorstwa, przede wszystkim oznacza to, że tworzenie miejsc pracy jest nieodłączną częścią ich służenia dobru wspólnemu”.

Wspomniana encyklika – druga w dorobku obecnego papieża i ogłoszona 24 maja 2015 r. – jest wyrazem jego troski o ziemię i środowisko naturalne i w tym kontekście zawiera surową krytykę niepohamowanego wyzysku przez kapitalizm. Sam Franciszek jest przeciwny traktowaniu swego dokumentu wyłącznie w kategoriach ekologicznych, ale podkreśla, że jest to wezwanie społeczne, w obronie najuboższych.

kg (KAI/AICA/BigBang) / Buenos Aires

--


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: Argentyna, przedsiębiorcy, Laudato Si, społeczna nauka Kościoła