Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2016-12-13 12:20
Parafia św. Jadwigi/mm

Zabrze: Msza św. intencji ofiar stanu wojennego

Dziś o godzinie 12 w parafii św. Jadwigi w Zabrzu rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa gliwickiego Jana Kopca w intencji ojczyzny, osób represjonowanych i internowanych oraz ofiar stanu wojennego.

Autor/źródło: x. Bernard Koj

Na terenie parafii św. Jadwigi w Zabrzu znajdowało się więzienie, gdzie były internowane ofiary stanu wojennego, dlatego ten kościół wybrano dla upamiętnienia 35. rocznicy stanu wojennego.


W uroczystości udział biorą: Piotr Duda przewodniczący NSZZ „Solidarność", wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciel prezydenta RP oraz księża, którzy w tamtych trudnych latach otoczyli opieką  internowanych:  infułat Paweł Pyrchała oraz prałat Józef Kusche. Po Mszy św. odbędzie modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pod Krzyżem Pamięci Internowanych obok kaplicy św. Barbary.

Homilię podczas uroczystej mszy św. głosi ks. prałat Stanisław Puchała. Powiedział w niej m.in.:

Jak mówił wielki Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, „musimy pamiętać o ludziach i czasach”. Dzisiaj nasza narodowa pamięć uległa wielkiej korozji. Niektóre środowiska manipulują czasem przeszłym, przekraczając granice wszelkiej przyzwoitości. Mają czelność przed całym narodem opowiadać o „konieczności” stanu wojennego. Pamięć jest nielubiana i niszczona.

Duchowny nawiązał także do słów Jana Pawła II.

Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 1991, powtórzone mocno w 1995 roku, jakże aktualne są dzisiaj. Otwórzmy nasze serca, nasz wewnętrzny słuch, by przyjąć pociechę Słowa Bożego. (…) Ufajmy, że On jest w nas i pośród nas, że solidarność ludzi wynika z boskiego postanowienia. I pamiętajmy, że nas wspomagają te ofiary, które poniósł naród w stanie wojennym. (…) Zjednoczeni w duchu solidarności, odpowiedzialności, odnówmy naszą pamięć, aby nasza wolność stała się naszą radością i szczęściem.


35 lat temu o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób.

mmPodziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: stan wojenny, Parafia św. Jadwigi, Zabrze