Strona główna
opoka.org.pl
2018-09-21 15:10
ek / KAI

Abp Schick: Źródłem nadziei dla Europy są wiara, nadzieja i miłość chrześcijańska

Jeżeli Ewangelia, wiara chrześcijańska i chrześcijaństwo pozostaną źródłami nadziei dla Europy, to nasz kontynent, czerpiąc z nich, będzie mógł budować dobrą przyszłość wraz z całą wspólnotą międzynarodową – podkreślił dziś na Zjeździe Gnieźnieńskim abp Ludwig Schick.

Autor/źródło: episkopat.pl, Eliza Bartkiewicz, licencja: CC BY

Metropolita Bambergu, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej Biskupów mówił o potrzebie otwartości Europy na wszystkich potrzebujących, w tym uchodźców, popierając zdecydowanie ideę „korytarzy humanitarnych”, wysuniętych przez polski Episkopat.

Ateny, Rzym i Jerozolima zdeterminowały tożsamość Europy, którą dziś określa chrześcijaństwo, zadeklarował na początku swego wystąpienia abp Schick. Dodał, że ateński Areopag, rzymski Kapitol i jerozolimska Golgota „niekiedy ze sobą splecione, a niekiedy toczące spór – przez stulecia tworzyły duchowy a także praktyczny fundament Europy, dając początek prądom nowożytnym – renesansowi, humanizmowi i oświeceniu – które w okresie nowoczesności wywarły i nadal wywierają silny wpływ na europejską kulturę”.

Dodał, że „stosowanie dualnej zasady Fides et Ratio (wiary i rozumu), jest nieodzowne również dziś, jeśli chrześcijaństwo chce posiadać znaczenie społeczne i polityczne”. 

A wśród najbardziej charakterystycznych cech chrześcijaństwa, gość z Niemiec wymienił: poszanowanie dla godności osoby ludzkiej oraz miłość bliźniego, dążenie do pojednania i pokoju oraz odpowiedzialność za sprawy świata. A zatem walkę o lepszy świat „winniśmy prowadzić w duchu chrześcijańskiego realizmu, pozostając krytyczni wobec wszelkich form utopii”. 

Najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoi dziś chrześcijaństwo w Europie, zdaniem abp. Schicka, jest na pierwszym miejscu konieczność budowania postawy otwartości, w miejsce zagrażającego nam zamknięcia. Podkreślił, że niebezpieczeństwem w Europie są „narastające nierówności w obrębie poszczególnych państw i pomiędzy państwami, które rodzą postawy frustracji i przegranej wśród znacznej części społeczeństw”. A „na tym tle zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie nasilają się tendencje do zastąpienia otwartości i wolności, zamknięciem”. Z kolei w wymiarze politycznym „przesunięcia te znajdują wyraz w narastaniu nowych form nacjonalizmu, szowinizmu oraz pragnieniu izolowania się”. 

W tym kontekście z wielkim uznaniem niemiecki hierarcha wspomniał ubiegłoroczny dokument polskiego Episkopatu: „chrześcijański kształt patriotyzmu”, który prawidłowo ukazuje właściwą hierarchię wartości pomiędzy miłością ojczyzny, patriotyzmem a niebezpieczeństwami nacjonalizmu. 

Podkreślając znaczenie postawy otwartości, abp Schick przypominał, że Kościół zawsze opowiada się za przyjmowaniem osób potrzebujących, w tym uchodźców. Poparł też mocno ideę korytarzy humanitarnych wysuniętą przez polski Episkopat.

Abp Schick podjął zdecydowaną polemikę z myśleniem zakładającym, że w obliczu fali uchodźców i migrantów oraz rosnącej liczby muzułmanów na naszym kontynencie, powinniśmy „bronić chrześcijańskiego Zachodu”, także przez ograniczanie praw człowieka, a zasadę solidarności stosować wyłącznie wobec swoich. „Zachodu owszem powinniśmy bronić, ale wyłącznie pod warunkiem, że w sytuacji dzisiejszego świata będziemy promować zasady i wartości chrześcijaństwa” – podkreślił abp Schick, mówiąc także o potrzebie „wyraźnego dialogu międzyreligijnego – zwłaszcza z islamem”. Podkreślił, że taka postawa wymaga pogłębionej refleksji nad „właściwym rozumieniem religii”, a nie może być to zwykły odruch samoobrony, nasilający „ciasnotę umysłów i serc”. 

Wśród innych niebezpieczeństw, a zarazem wyzwań dla Europy, abp Schick wymienił skrajny indywidualizm i konsumpcjonizm oraz traktowanie religii wyłącznie jako tradycji, a nie siły inspirującej także i dziś. 

Jestem przekonany, że chrześcijańskie postrzeganie człowieka i świata oraz wiara, nadzieja i miłość chrześcijańska są od stuleci głęboko wszczepione w DNA Europejczyków” - powiedział abp Schick, dodając, że „umożliwia to mieszkańcom naszego kontynentu odnajdywanie również dziś inspiracji i nadziei w chrześcijaństwie oraz przekazywanie ich innym w duchu misyjnym”. 

mp / Gniezno

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2018-09-21 13:34:44
miniaturka

Bp Samiec: powinniśmy pamiętać o tych, którzy pukają do drzwi Europy szukając ratunku

„Gdy myślimy o Europie i o wolności to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do jej drzwi szukając ratunku czy lepszego życia” – mówił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, podczas inauguracji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.
2018-09-21 13:42:39
miniaturka

Papież: nawrócenie duszpasterskie poprzez spotkanie

Papież Franciszek skierował orędzie do katolików hiszpańskojęzycznych w Stanach Zjednoczonych. W tych dniach odbywa się w Teksasie ich piąte spotkanie.
2018-09-21 14:26:32
miniaturka

Rzym: otwarcie procesu Chiary Corbelli Petrillo

W Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Chiary Corbelli Petrillo. Zmarła w 2012 r. w 28 roku życia. Kiedy była w ciąży, wykryto u niej chorobę nowotworową. Nie podjęła jednak terapii, aby nie zaszkodzić mającemu narodzić się dziecku.
2018-09-21 15:00:00
miniaturka
play

Przesłanie Papieża do krajów bałtyckich: 100-lecie niepodległości

Na dwa dni przed rozpoczęciem wizyty apostolskiej na Litwie, Łotwie i w Estonii Ojciec Święty zwócił się ze specjalnym wideoprzesłaniem do mieszkańców tych krajów. Jutro Papież Franciszek wyruszy w swoją 25-tą zagraniczną podróż apostolską.
2018-09-21 15:16:20
miniaturka

Papież: Kapłan bez modlitwy daleko nie zajdzie

Franiszek przyjął na audiencji w Watykanie kapłanów z archidiecezji Walencji. W słowach pozdrowienia nawiązał do jubileuszu jednego ze świętych tego miasta: Wincentego Ferrery, który niestrudzenie pracował na rzecz jedności wspólnoty eklezjalnej.
2018-09-21 18:34:04
miniaturka

Kraków: Kongres "Wychowanie do Wartości" z udziałem pedagogów, nauczycieli i rodziców

O tym, jak ważna we współczesnym świecie jest współpraca szkoły i rodziców w wychowywaniu dzieci, przekonywali uczestnicy Kongresu Wychowanie do Wartości „Wychowanie, ale jakie?”, który odbył się 21 września w Krakowie.