Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2018-05-02 14:45
S. Zielińska / Joanna Folfasińska

Abp Jędraszewski: Św. Józef wzorem pracy i właściwego świętowania niedzieli

Św. Józef to człowiek pracy, ale także pobożności i świętego odpoczynku. Nie dziwmy się zatem, że został on obdarzony tytułem „Opiekuna Kościoła Świętego". - mówił abp Marek Jędraszewski w Kłaju.

Z józefowej pobożności wyrasta tradycja Kłaja - mówił abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości odpustowych i udzielenia sakramentu bierzmowania w parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Kłaju w 100-lecie jej istnienia.

Metropolita krakowski rozpoczął swoją homilię od przywołania rysu św. Józefa - cieśli, człowieka pobożnego i sprawiedliwego. Podkreślił, że przestrzegał on przepisów Prawa i żył w zgodzie z Dekalogiem. Kochał swoją rodzinę i dbał o nią, co doskonale widać w ewangelicznej scenie troskliwych poszukiwań młodego Jezusa w Jerozolimie.

- Czuwał i okazywał się niezwykle mężny w chwilach zagrożeń, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było ratować Dzieciątko Jezus i Jego Matkę przed siepaczami króla Heroda.

Podkreślił, że dzisiejsze czytania pozwalają głębiej wniknąć w istotę tego, kim naprawdę był św. Józef. Analizując fragment stworzenia świata, zawarty w Księdze Rodzaju, arcybiskup zauważył, że patron dzisiejszego dnia potwierdzał swoim życiem prawdę o tym, że człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Św. Józef, przez swoją pracę, uczestniczył w przedłużaniu dzieła stworzenia. Metropolita odniósł się do listu pasterskiego Jana Pawła II „Dies Domini", w którym papież przypomina, że człowiek jest powołany do tego, aby budować świat, stając się tym samym Bożym współpracownikiem.

- Człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo ma, przez swoją pracę, przedłużać wielkie dzieło stworzenia w sposób rozumny, odpowiedzialny, wypełniony miłością. W tym, co czyni, ma odzwierciedlać Boga Stwórcę.

Kolejnym rysem, który należy odkryć w postawie św. Józefa jest jego udział w Bożym odpoczynku.

- Człowiek jest powołany do odpoczynku, aby chwalić Boga za wspaniałe dzieło stworzenia. Ma wysławiać Boga przez czas, który mu ofiaruje.

Arcybiskup zaznaczył, że powołaniem każdego człowieka jest praca i odpoczynek. Powyższe wartości doskonale uosabia św. Józef, które patronuje wspólnocie parafialnej z Kłaja. Metropolita zwrócił uwagę na fakt, że kiedy powstała parafia w Niepołomicach, mieszkańcy Kłaja udawali się do kościoła przez Puszczę Niepołomicką, odznaczając się religijnością i pobożnością. W 1918 roku kard. Adam Stefan Sapieha erygował parafię, która dziś świętuje swoje 100-lecie. Murowany kościół poświęcił w 1967 roku kard. Karol Wojtyła.

- Ta parafialna świątynia stała się świadkiem tego, co było udziałem Polski w minionym stuleciu. Była świadkiem wielkiej radości i dziękczynienia Bogu w 1918 roku za cud odzyskania niepodległości. Mówiono wtedy, odwołując się do życia Pana Jezusa, że Polska zmartwychwstała (...) W czasie zmagań o katolicką tożsamość wasi przodkowie podjęli trud budowania tej murowanej świątyni. Jej początek i zakończenie budowy jest łączone z biskupią posługą Jana Pawła II.

Metropolita zwrócił się do także do młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania. Prosił ich, by na wzór swoich przodków, byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.

- W tym szczególnym momencie waszego życia, kiedy stoicie u progu dojrzałości i musicie podejmować ważne wybory, dotyczące waszej przyszłej drogi, mówicie także, że chcecie mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i żyć według jej zasad. Dlatego prosicie o dary Ducha Św. W waszych słowach brzmi zobowiązanie, by przedłużać wspaniałe dzieje mieszkających tutaj ludzi, którzy wyznawali Chrystusa od tak wielu wieków.

Na zakończenie, arcybiskup przypomniał o roli niedzielnej Eucharystii, która gromadzi swoich członków na „łamaniu chleba" oraz jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.

- Postanówcie sobie, by każda niedziela była dla was dniem świętym, w którym będziecie dziękować Bogu za wszystko, co otrzymujecie. Niech będzie dla was dniem próśb, skierowanych do najlepszego Ojca, aby Was umacniał i aby stawał się dla was celem, do którego będą zmierzały wszystkie wasze zamiary. Niech to będzie dzień przeżycia Kościoła w tej parafialnej wspólnocie, do której należycie, a która tutaj ma piękną 100-letnią tradycję.

Ks. arcybiskupa przywitał proboszcz- ks. kanonik Kazimierz Budek. Przedstawił 100-letnią historię parafii oraz wspomniał o trudzie i radości w budowaniu nowej świątyni, której kamień węgielny poświęcił w 1960 roku Karol Wojtyła.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska


Podziel się tym materiałem z innymi: