Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl
Fraza "ONZ"
2017-09-25 19:00
Bpi Sudanu Płd.: ludność ciągle mordowana, okradana, wysiedlana
„Pomimo naszych apeli, które kierujemy do partii politycznych, różnych frakcji i osób indywidualnych, aby powstrzymać działania wojenne, ludzie ciągle są mordowani, okradani, plądrowani, wysiedlani” – napisali biskupi Sudanu Południowego.
2017-09-21 08:32
Abp Gallagher na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
Szef watykańskiej dyplomacji uczestniczy w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Abp Paul Gallagher zabrał między innymi głos podczas debaty na temat zwalczania współczesnych form niewolnictwa.
2017-09-16 08:26
Papieskie przesłanie na 13. Konferencję Stron w Ordos
Ojciec Święty wystosował przesłanie na oenzetowską konferencję o zwalczaniu pustynnienia (UNCCD).
2017-09-14 08:10
Watykan w Radzie Praw Człowieka: kultura relatywizmu zniewala
Stolica Apostolska zdecydowanie potępia nowe formy niewolnictwa – powiedział jej przedstawiciel na 36. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie.
2017-09-12 22:32
Stolica Apostolska przypomina w ONZ o prawie do wody
Stolica Apostolska przypomina o potrzebie zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody pitnej.
2017-09-07 11:10
Stolica Apostolska apeluje o rezygnację z broni kasetowej
Stolica Apostolska zabiega o upowszechnienie Konwencji o Zakazie Użycia Amunicji Kasetowej.
2017-07-27 13:59
Watykan w Radzie Bezpieczeństwa
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, na debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał społeczność międzynarodową, aby nie zapominała o wspólnotach chrześcijańskich obecnych od dwóch tysięcy lat w regionie bliskowschodnim.
2017-07-26 08:08
Gość z Watykanu w ONZ: integracja migrantów, zrównoważony rozwój
Nikt nie powinien być zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny dlatego, iż brakuje tam perspektyw rozwoju czy pokoju.- mówił o. Michael Czerny SJ na sesji ONZ poświęconej wkładowi emigrantów w zrównoważony rozwój.
2017-07-21 11:15
ONZ: przedstawiciel Watykanu o migracji
O migrantach jako ofiarach różnych sytuacji społecznych i prawnych mówił obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach Narodów Zjednoczonych w Genewie.
2017-07-17 18:10
Watykan w ONZ o zapobieganiu przemocy: rola państw i religii
W nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprezentowano 14 lipca „Plan działania dla zwierzchników i działaczy religijnych celem zapobiegania podżeganiu do przemocy mogącej prowadzić do zbrodni”.
2017-07-12 08:11
Watykan w ONZ: eutanazja przykładem wyrzucania ludzi na śmietnik
Potrzebę respektowania godności osób starszych, które ubogacają społeczeństwo, wskazał przedstawiciel Watykanu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
2017-07-11 10:33
Abp Tomasi: traktat antynuklearny to przejaw nowej mentalności
W prace nad oenzetowskim traktatem o zakazie posiadania broni nuklearnej była też zaangażowana Stolica Apostolska.
2017-07-07 12:19
Watykan w ONZ na temat patentów i zdrowia
Abp Ivan Jurkovič przemawiał do członków 26. Stałej Komisji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Poruszył on m.in. problem dostępności leków oraz zmian w prawie patentowym.
2017-06-30 09:00
Sprzeciw Stolicy Apostolskiej względem proliferacji broni
„Rozprzestrzenianie broni, zarówno konwencjonalnej, jak i masowego rażenia, pogarsza sytuacje konfliktowe oraz powoduje olbrzymie straty w ludziach i szkody materialne” – powiedział na forum Rady Bezpieczeństwa obserwator Stolicy Apostolskiej w nowojorskiej siedzibie ONZ.
2017-06-29 10:41
Watykan w ONZ: „nie” dla programów proaborcyjnych i mylenia pojęć
Stolica Apostolska nie uznaje „dostępności zabiegu aborcji lub środków poronnych” za miarę „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.
2017-06-26 18:07
Watykan w ONZ o współpracy międzynarodowej w sprawach migracji
„Przemieszczanie się ludności to realia naszych czasów i należy do tego podejść w sposób dalekowzroczny” – wskazał podsekretarz sekcji poświęconej migrantom w dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.
2017-06-22 18:33
Watykan przeciwko ideologicznej kolonizacji
Niektóre kraje zachodnie wykorzystują swe wpływy, by narzucić innym własne podejście do wartości w takich kwestiach jak aborcja, małżeństwo czy ideologia gender – zauważył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w nowojorskiej siedzibie ONZ.
2017-06-20 11:19
20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy
Dziś, 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy, który ustanowiony został przez ONZ.
2017-05-26 09:07
Stolica Apostolska o zapobieganiu przestępczości
Stolica Apostolska uczestniczy w obradach oenzetowskiej komisji ds. przeciwdziałania przestępczości.
2017-05-25 18:22
Watykan o ograniczaniu ryzyka katastrof
W Meksyku odbywa się objęta patronatem ONZ Światowa Platforma na rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof. Kard. Parolin w swoim przesłaniu zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia dostępności najuboższych społeczeństw do metod ograniczenia ryzyka katastrof.
2017-05-17 09:52
Watykan w ONZ: dla terrorystów zbrodnie seksualne to element taktyki
Walka ze zbrodniami seksualnymi popełnianymi w kontekście konfliktów zbrojnych to nie przejaw poprawności politycznej, lecz główny element walki o pokój i bezpieczeństwo – zauważył na forum ONZ watykański przedstawiciel.
2017-05-09 18:33
Genewa: Stolica Apostolska wstawia się za migrantami
Stolica Apostolska ponownie wstawia się za migrantami. Jej stanowisko przedstawił na forum o kryzysie migracyjnym abp Ivan Jurkovič.
2017-05-04 18:24
Stolica Apostolska zaniepokojona sytuacją na Półwyspie Koreańskim
Stolica Apostolska z niepokojem śledzi sytuację na Półwyspie Koreańskim i wspiera wszelkie starania wspólnoty międzynarodowej o wznowienie negocjacji w sprawie denuklearyzacji i pokoju.
2017-04-22 08:01
Watykan w Radzie Bezpieczeństwa: ludobójstwo na Bliskim Wschodzie
Stały watykański obserwator przy ONZ w Nowym Jorku na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji bliskowschodniej z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej, przypomniał akty barbarzyńskie dokonane niedawno w Syrii i Egipcie.
2017-04-20 18:22
Watykan w ONZ: migrantom pomóc w ich własnych krajach
Watykański obserwator w ONZ wyraził opinię o Globalnym Porozumieniu o Migracji
2017-04-07 18:15
Watykan w ONZ: respektowanie życia warunkiem rozwoju
O problemach nękających kraje rozwijające się mówił 3 kwietnia w Nowym Jorku Abp Bernardito Auza, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2017-03-29 18:29
Korea Północna: niedożywienie 70 proc. mieszkańców
Opublikowany 21 marca dokument ONZ wskazuje, że że ok. 18 mln ludzi – w tym 1,3 mln dzieci poniżej piątego roku życia – pozostaje niedożywionych z powodu zbyt szczupłych racji żywności rozprowadzonych przez to komunistyczne państwo.
2017-03-29 10:26
Papież: pokoju nie można budować na strachu
Papież skierował przesłanie do uczestników rozmów w sprawie traktatu o całkowitym zakazie broni jądrowej, które odbywają się w Nowym Jorku pod egidą ONZ.
2017-03-20 10:14
Watykan w ONZ: konflikty zwiększają problem niewolnictwa
„Dopóki szaleją wojny i konflikty, handel ludźmi dla wykorzystywania seksualnego, wymuszonej pracy czy podobnych przestępstw będzie wciąż kwitł”.
2017-03-18 18:51
Caritas Internationalis: 20 milionom ludzi grozi śmierć głodowa
„Trzeba większej świadomości całego świata, aby zdać sobie sprawę, że ludzkość jest zagrożona. Należy reagować jak najszybciej i dać jedzenie potrzebującym, aby nie było za późno, ale także zająć się przyczynami konfliktów” – powiedział Michel Roy.
2017-03-16 18:40
Watykan w ONZ: przeciw narkomanii edukacja, reintegracja, rodzina
Integralna formacja ludzka, sprawiedliwość z poszanowaniem godności człowieka i faktyczna reintegracja społeczna mają istotne znaczenie dla przeciwdziałania narkomanii.
2017-03-15 18:33
Watykan w Radzie Praw Człowieka: konflikt w Syrii porażką narodów
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zabrał głos na 34. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie.
2017-03-08 18:00
Przedstawiciel Watykanu: chrześcijanie wciąż prześladowani
„Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Mimo tego w wielu częściach świata jesteśmy faktycznie świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wprost ataków na to niezbywalne prawo” - powiedział Abp Ivan Jurkovič.
2017-03-07 18:03
Watykański obserwator w ONZ o dyplomacji Papieża Franciszka
Historia Kościoła nigdy nie urywa się i nie rozpoczyna na nowo, ale jest w niej ciągłość, i to samo dotyczy dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Zwrócił na to uwagę stały watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w wykładzie o dyplomacji Papieża Franciszka.
2017-02-23 07:44
Watykan o konflikcie na Ukrainie
Stolica Apostolska przypomina o potrzebie poszanowania międzynarodowego porządku prawnego w odniesieniu do terytorium i granic Ukrainy. Zwrócił na to uwagę przedstawiciel Watykanu podczas otwartej debaty na forum oenzetowskiej Rady Bezpieczeństwa. 
2017-02-21 15:37
Handel ludźmi najbardziej rozpowszechnione niewolnictwo XX w.
Na świecie jest ok. 21 mln ludzi, którzy stali się przedmiotem handlu czy zostali sprowadzeni do stanu niewolnictwa. Ofiarami są kobiety, mężczyźni i dzieci
2017-02-15 08:03
Afganistan: rekordowa liczba ofiar wojny wśród ludności cywilnej
Według raportu misji pomocowej ONZ w Afganistanie liczba cywilów, którzy zginęli w wyniku działań wojennych, osiągnęła w roku 2016 tragiczny, rekordowy wynik w historii trwającego tam konfliktu. Z tego prawie jedna czwarta, 3,5 tys. osób, stanowią niepełnoletni.
2017-02-14 18:21
Watykan w ONZ: nie dawać terrorystom niszczycielskiej broni
„Niekończąca się litania ataków terrorystycznych na miasta i wioski stale przypomina nam, że jest to zagrożenie dla ludności cywilnej” – powiedział 13 lutego watykański przedstawiciel w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2017-02-13 18:35
Pokój, sprawiedliwość i przebaczenie wzajemnie się uzupełniają
„Pokój, sprawiedliwość i przebaczenie wzajemnie się uzupełniają: nie ma pokoju bez sprawiedliwości, ale także nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez przebaczenia” – powiedział stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie.
2017-02-13 08:00
Przedstawiciel Watykanu na forum ONZ: ubóstwo i pokój
Abp Bernardito Auza wystąpił tam 2 lutego na spotkaniu poświęconym „Strategiom wykorzeniania ubóstwa celem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich”.
2016-12-27 18:05
Nadia Murad Basse otrzymała nagrodę im. Sacharowa za obronę praw człowieka
Ambasadorką ONZ ds. walki z handlem ludźmi jest od września Nadia Murad Basse, 23-letnia Kurdyjka należąca do mniejszości religijnej jazydów.
2016-12-21 18:09
Watykan w ONZ: przyczyną współczesnego niewolnictwa konflikty
Abp Auza na debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ przypomniał o równości wszystkich ludzi oraz omówił przejawy i przyczyny przedmiotowego traktowania człowieka w dzisiejszym świecie.
2016-12-14 11:10
Abp Auza w ONZ: ludzie starsi to punkt odniesienia dla społeczeństwa
- Musimy uznać, że godność nie maleje z wiekiem czy zmniejszoną produktywnością – powiedział watykański dyplomata, stały watykański obserwator przy ONZ.
2016-12-10 17:59
Europa: Kościół mówi o prawach człowieka
„Pracujmy wszyscy zdecydowanie, aby nikt nie pozostawał wykluczony od rzeczywistego uznania podstawowych praw osoby ludzkiej” – napisał na Twitterze Papież. Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
2016-12-10 07:17
Watykan w ONZ w Genewie: od globalizacji do dobrobytu wszystkich
„Rynki globalne mogą być dobre jako słudzy, ale okropne jako panowie; z kolei zwiększenie ich uprawnień to kwestia wyboru politycznego, a nie przeznaczenia ekonomicznego czy technologicznego” – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie.
2016-11-23 17:38
Watykan w ONZ: konieczna współpraca w gospodarce wodnej
Problem dostępu do wody pitnej jest poważny i może doprowadzić nawet do trzeciej wojny światowej – przypomniał abp Bernardito Auza.
2016-11-17 08:42
Kard. Parolin na Konferencji Klimatycznej ONZ: trzeba żyć skromniej
Stolica Apostolska przywiązuje wielką wagę do realizacji porozumień klimatycznych z Paryża – podkreśla kard. Pietro Parolin. Stoi on na czele watykańskiej delegacji na trwającej w marokańskim mieście Marrakesz konferencji ONZ.
2016-11-09 07:05
Maroko: Stolica Apostolska wobec konferencji klimatycznej ONZ
W Marrakeszu w Maroku rozpoczęła się 22. Konferencja Narodów Zjednoczonych dotycząca zmian klimatycznych.
2016-11-08 18:09
Genewa: konferencja ONZ o broni biologicznej
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ wystąpił na VIII Konferencji Narodów Zjednoczonych w Genewie dotyczącej konwencji o broni biologicznej.
2016-11-07 17:00
Watykan w ONZ: Jerozolima duchowym dziedzictwem trzech religii
Stolica Apostolska uważa Jerozolimę za duchowe dziedzictwo trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.
2016-11-04 16:35
Watykan w ONZ: stali mieszkańcy i migranci mają tę samą godność
Rok 2016 jest już rekordowy, gdy chodzi o tych uchodźców i migrantów, którzy zatonęli w morzu usiłując dostać się do Europy