Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl
Fraza "OBWE"
2017-09-13 09:43
Warszawa: przedstawiciel Watykanu ks. Urbańczyk na spotkaniu OBWE
Zgodnie z nauczaniem Kościoła prawa człowieka są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne. - mówił ks. Janusz Urbańczyk na Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE.
2017-04-06 09:16
Watykan w OBWE: przeciwdziałać handlowi dziećmi u jego źródeł
Ks. Janusz Urbańczyk zabrał trzykrotnie głos na konferencji zorganizowanej przez OBWE o walce z handlem ludźmi, poświęconej tym razem właśnie sytuacji dzieci.
2017-04-04 08:10
Papież do OBWE: handel ludźmi, zwłaszcza dziećmi to zbrodnia
Handel ludźmi to „forma niewolnictwa, zbrodnia przeciw ludzkości, ciężkie pogwałcenie praw człowieka, okrutna plaga. Tym bardziej zasługuje na potępienie, gdy dotyczy dzieci”. Przypomina o tym Papież w przesłaniu na konferencję OBWE.
2017-03-16 18:40
Watykan w ONZ: przeciw narkomanii edukacja, reintegracja, rodzina
Integralna formacja ludzka, sprawiedliwość z poszanowaniem godności człowieka i faktyczna reintegracja społeczna mają istotne znaczenie dla przeciwdziałania narkomanii.
2016-12-20 07:57
Watykan w OBWE: wolność wyznania sercem praw człowieka
Wolność wyznawania wiary stanowi serce praw człowieka. A dialog i współpraca między religiami są ważnymi narzędziami promowania bezpieczeństwa, zaufania, pojednania i wzajemnego szacunku, przyczyniając się tym samym do budowania pokoju.
2016-12-16 19:35
Watykan w OBWE: wzrost dyskryminacji chrześcijan Europy
Kwestie istotne dla godności i praw człowieka poruszył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wziął udział w jej dwóch wiedeńskich spotkaniach.