miniaturka

Bp Pindel do kleryków: wystrzegajmy się ducha piekielnej przekory

Szesnastu mężczyzn z diecezji bielsko-żywieckiej otrzymało 20 września z rąk biskupa Romana Pindla suscepty, czyli oficjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

Kraków: trwa Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

„Idźmy naprzód z nadzieją!” - hasło na XVII Dzień Papieski

Zobaczyć Niewidzialnego – św. Franciszek odkryty na nowo

Ruszył Tarnowski Wolontariat Misyjny

Franciszka „pieśń o nadziei”: żyj, kochaj, marz, wierz

Kraków: zbiórka książek do Mobilnej Biblioteki dla Bezdomnych

Wieliczka: spotkanie wieńczące obchody Roku Św. Brata Alberta w Małopolsce

Bp Solarczyk: Modlitwa i pokuta to najskuteczniejsze środki ewangelizacji

Abp Paglia: w studiach nad rodziną potrzeba otwarcia na nowe wyzwania